Huyện Thọ Xuân: Thu hơn 10.000 bài thi "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống và mối quan hệ kết nghĩa Thọ Xuân - Quế Sơn"

Đăng lúc: 23/10/2023 (GMT+7)
100%

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm kết giữa hai huyện Thọ Xuân -Thanh Hoá và Quế Sơn - Quảng Nam (20/11/1968-20/11/2023), cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các xã - thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tích cực hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống và mối quan hệ kết nghĩa Thọ Xuân - Quế Sơn" với khí thế sôi nổi.

qs.png
Cách đây 55 năm, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng chỉ đạo các tỉnh, thành miền Bắc kết nghĩa với các tỉnh, thành miền Nam để tạo sức mạnh tổng hợp nhằm động viên, cổ vũ, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, ngày 20/11/1968, tại làng Mỹ Lý Hạ - xã Bắc Lương, nơi sơ tán của cơ quan Huyện uỷ Thọ Xuân, đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa và Quế Sơn - Quảng Nam. 55 năm qua, 2 huyện luôn giữ mối quan hệ bền chặt, nghĩa tình son sắt, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng quê hương.
qs1.png
Để chào mừng kỷ niệm 55 năm kết giữa hai huyện Thọ Xuân - Quế Sơn (20/11/1968-20/11/2023), huyện Thọ Xuân đã và đang tổ chức nhiều hoạt động. Một trong những nội dung được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng là cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và mối quan hệ kết nghĩa giữa huyện Thọ Xuân và huyện Quế Sơn. 
qs3.png
Với nội dung giới thiệu về lịch sử, truyền thống của huyện Quế Sơn, huyện Thọ Xuân và quá trình kết nghĩa, mối quan hệ gắn bó giữa hai huyện; Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và những nét văn hóa đặc sắc của huyện Thọ Xuân và huyện Quế Sơn; Khẳng định, vun đắp những giá trị bền vững keo sơn giữa cán bộ và Nhân dân 2 hai huyện, những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
qs4.png
Đồng chí Lê Thị Lan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thọ Xuân, cho biết: "Sau một tháng phát động cuộc thi, đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã thu được trên 10.000 bài thi. Đặc biệt, cuộc thi được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân; Có những bài thi của CCB trên 70 tuổi, cũng có nhiều bài thi của học sinh đang học THCS. Các thể loại tham gia thi rất phong phú, có nhiều bài viết được đầu tư công phu tới gần 500 trang, in giấy màu với hình ảnh sinh động, nội dung sâu sắc, toàn diện; Có những bài viết tay gần 300 trang, được viết dưới hình thức như diễn ca, thơ, có cả tác phẩm âm nhạc như sáng tác bài hát.... Có thể nói, cuộc thi triển khai sâu rộng và được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, đặt tình cảm của mình vào bài thi rất sâu sắc..."
qs2.png
Thông qua Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về lịch sử, truyền thống của huyện Quế Sơn, huyện Thọ Xuân và quá trình kết nghĩa, mối quan hệ gắn bó giữa hai huyện trong 55 năm qua; Tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và những nét văn hóa đặc sắc của huyện Thọ Xuân và huyện Quế Sơn; Đồng thời, tiếp tục khẳng định, vun đắp những giá trị bền vững keo sơn giữa cán bộ và Nhân dân hai huyện; trao đổi, học tập những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân