HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 55 NĂM KẾT NGHĨA THỌ XUÂN - QUẾ SƠN: " THỌ XUÂN - QUẾ SƠN 55 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG"

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện trong Tỉnh / Xây dựng Đảng

Thọ Xuân chú trọng công tác phát triển đảng viên

Nhận thức công tác phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng huyện Thọ Xuân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi ...
Xem thêm

Tuyên ngôn độc lập - giá trị vĩ đại trường tồn cùng dân tộc

- 78 năm trôi qua, bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh như bản anh hùng ca bất hủ, sống mãi trong trái tim của những người con đất Việt. Những tư tưởng, quan điểm của Người trong Tuyên ...
Xem thêm

Nhìn lại nửa chặng đường vượt khó đến cực tăng trưởng (Bài cuối): Nhìn thẳng, nhìn thật để phát triển

- Trong hành trình phát triển, những kết quả đạt được đã và đang nhân lên niềm tin và khát vọng, tạo ra khí thế mới, động lực mới để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ...
Xem thêm

Nhìn lại nửa chặng đường vượt khó đến cực tăng trưởng (Bài 3): Những kết quả ấn tượng bước đầu

- Xứ Thanh “đất địa linh nhân kiệt” đang trong tâm thế và kỳ vọng phát triển vững chãi của “tứ sơn”. Đó là Lam Sơn đang chuyển mình cất cánh bay đi muôn phương; Nghi Sơn với những công trình thế ...
Xem thêm

Nhìn lại nửa chặng đường vượt khó đến cực tăng trưởng (Bài 2): Hành động quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ

- Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thanh Hóa đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi lớn, đan xen với những khó khăn, thách thức chưa từng có. Trong bối cảnh đó, ...
Xem thêm

Nhìn lại nửa chặng đường vượt khó đến cực tăng trưởng (Bài 1): Mở đường cho giai đoạn phát triển mới

- Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, ...
Xem thêm

Phát triển đảng trong trường học (Bài cuối): Cần nhiều giải pháp đồng bộ

- Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên (HS, SV) là rất quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài để tạo cơ hội cho các em phấn đấu, rèn luyện, góp phần bổ sung nguồn ...
Xem thêm

Phát triển đảng trong trường học (Bài 2): Tạo môi trường nuôi dưỡng những “mầm xanh”

Công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên (HS, SV) không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân, đảng bộ, chi bộ nhà trường mà rộng hơn nữa là với sự phát triển của toàn Đảng. Với ...
Xem thêm

Phát triển đảng trong trường học (Bài 1): Tự hào là đảng viên

Xác định đảng viên trẻ là lực lượng hết sức quan trọng tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc, liên tục của đảng, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh đặc ...
Xem thêm

Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần quật khởi

- Với cuộc cách mạng mùa thu tháng tám năm 1945, Nhân dân Thanh Hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đã lập nên một kỳ tích vĩ đại. Đó là thiết lập nên chính ...
Xem thêm