Trang chủ / Tin tức - Sự kiện trong Tỉnh / Xây dựng Đảng

Muốn dân vận tốt phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” (Bài cuối): Dân vận - “chìa khóa” trong giải quyết các vấn đề bức xúc, kéo dài

- Thực tế tại một số địa phương hiện nay cho thấy, vẫn còn nhiều sự việc phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến tình trạng khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Điều này đòi hỏi công ...
Xem thêm

“Chuyển hóa” thanh niên: Lộ rõ âm mưu lôi kéo, kích động thâm độc của các thế lực thù địch (Bài 3) - Giữ vững “rường cột” của nước nhà

- Mọi quốc gia, dân tộc muốn ngày một ổn định và phát triển thì phải chăm lo bồi dưỡng, đào tạo lực lượng kế cận. Với vai trò lãnh đạo công tác thanh niên, Đảng ta xác định: Thanh niên là ...
Xem thêm

“Chuyển hóa” thanh niên: Lộ rõ âm mưu lôi kéo, kích động thâm độc của các thế lực thù địch (Bài 2) - Tin phản động chính là “hại nước”

- Do đặc điểm về nhận thức và tâm lý lứa tuổi nên thanh niên đã và đang là đối tượng trọng yếu để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động nhằm thực hiện mưu đồ ...
Xem thêm

“Chuyển hóa” thanh niên: Lộ rõ âm mưu lôi kéo, kích động thâm độc của các thế lực thù địch (Bài 1) - Những âm mưu ẩn sau sự... “tĩnh lặng”

- Thanh niên là “người chủ tương lai của đất nước, là rường cột nước nhà”. Tuy vậy, với đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên đang trở thành “đích ...
Xem thêm

Thọ Xuân nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ huyện Thọ Xuân hiện có 58 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gồm 30 đảng bộ xã, thị trấn và 28 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với gần 13.000 đảng viên (ĐV). Xác định công ...
Xem thêm

“Dân thụ hưởng” - Nhìn từ những quyết sách vì dân

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bổ sung thêm chủ trương “dân thụ hưởng” vào nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. ...
Xem thêm

Đề cao tinh thần “Bàn làm, không bàn lùi”

- Trong lần đầu tiên về thăm tỉnh Thanh Hóa, ngày 20/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn ...
Xem thêm

Tổng Bí thư: Kiên định đi đôi với đổi mới có nguyên tắc, không tùy tiện

Tổng Bí thư lưu ý, xây dựng văn kiện Đại hội 14 phải nắm vững và xử lý tốt "bốn kiên định", đặc biệt là kiên định một cách sáng tạo và sáng tạo một cách kiên định; kiên định đi đôi với ...
Xem thêm

Hòa vào linh khí rồng thiêng

- Chúng ta sắp bước vào năm Giáp Thìn - năm có nhiệm vụ tăng tốc, bứt phá để về đích các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ...
Xem thêm

“Đảng có vững cách mệnh mới thành công”!

Xuân Canh Ngọ 1930 được đánh dấu bằng một sự kiện vĩ đại: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sự ra đời của Đảng ta đã đặt nền tảng căn bản và vững chắc để mở ra thời đại phát triển mới, ...
Xem thêm