Trang chủ / Tin tức - Sự kiện trong Huyện / Nông thôn mới

Xã Xuân Giang: Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư sáng xanh - sạch - đẹp - an toàn

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Xuân Giang và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về bảo vệ môi trường tại khu dân cư. Trong đó, nổi bật là mô hình khu ...
Xem thêm

Trường Xuân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất

Hiện xã Trường Xuân có 2.734 hộ, với 10.286 khẩu, sinh sống ở 14 thôn. Xác định xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận lại ...
Xem thêm

Hội LHPN thị trấn Thọ Xuân thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng cảnh quan đô thị “ Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”

Thời gian qua, phong trào phụ nữ tích cực tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội LHPN thị trấn Thọ Xuân thực hiện thường xuyên, liên tục, qua đó đã ...
Xem thêm

MTTQ các cấp huyện Thọ Xuân: tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thọ Xuân đã phát huy vai trò trong xây dựng, củng cố khối ...
Xem thêm

Xã Xuân Hưng tập trung các giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng xã NTM nâng cao

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, xã Xuân Hưng đã xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao cuối năm 2023. Hiện nay, ...
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến đường nông thôn được người dân trồng ...
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: Phát triển diện tích cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP

Nhằm tạo ra nguồn sản phẩm cây ăn quả an toàn, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, các địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân đang tích cực xây ...
Xem thêm

Xuân Lai nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn, thời gian qua, xã Xuân Lai luôn quan tâm bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường ...
Xem thêm

MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn “ Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp và An toàn”

Xác định công tác đảm bảo vệ sinh môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần xây dựng thành công huyện NTM nâng cao trong năm 2024, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện đã triển ...
Xem thêm

Văn phòng Điều phối vệ sinh ATTP tỉnh Thanh Hóa: Tập huấn cập nhật kiến thức về ATTP năm 2024

Ngày 3/5/2024, tại huyện Thọ Xuân, Văn phòng Điều phối vệ sinh ATTP tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức về ATTP năm 2024.
Xem thêm