Trang chủ / Giới thiệu / Thành tựu

Nơi đáng sống bậc nhất huyện Thọ Xuân

Với tầm nhìn đưa Thọ Xuân trở thành một đô thị văn minh, kiểu mẫu của cả tỉnh, ngày 10-1-2022 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về xây dựng và phát triển ...
Xem thêm