Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Đăng lúc: 04/08/2022 (GMT+7)
100%

Là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật; đồng thời, chú trọng tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, hướng đến sản xuất bền vững.

 nong san1.jpg
          Hàng năm trên địa bàn sản xuất khoảng 120.000 tấn lương thực, 30.000 tấn rau các loại, gần 15.000 tấn hoa quả và hàng nghìn tấn sản phẩm từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Để việc tiêu thụ thuận lợi, địa phương thường xuyên nắm bắt thị trường, thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo và hướng dẫn nông dân định hướng sản xuất gắn với nhu cầu thị trường. Chủ động liên hệ, tìm hiểu các địa phương khác trong và ngoài huyện, nắm bắt nhu cầu sử dụng về sản lượng, chủng loại sản phẩm nông sản để kết nối tiêu thụ giữa các địa phương, doanh nghiệp và nông dân; đồng thời, chuẩn bị các phương án, biện pháp sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản an toàn.
         dua.jpg
Để đẩy mạnh khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo tâm lý an tâm đầu tư sản xuất giữa người nông dân với các doanh nghiệp, HTX, huyện Thọ Xuân đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm. Đồng thời, tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung. Đẩy mạnh liên kết phát triển tổ hợp tác, HTX; thu hút đầu tư doanh nghiệp tư nhân; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích, các chợ... để thúc đẩy tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, địa phương cũng đang xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khâu sơ chế, chế biến các sản phẩm sau thu hoạch, nâng cao năng lực chế biến nông sản, bảo quản, đóng gói, bao bì, nhãn mác để nâng cao giá trị sản phẩm, nhất là các sản phẩm địa phương có lợi thế như cây có múi, rau quả; phát triển, nhân rộng việc thực hiện cấp mã số vùng sản xuất, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn cao hơn cho nông sản của địa phương.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân