Trang chủ / Giới thiệu / Vị trí địa lý

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Huyện Thọ Xuân nằm về phía tây bắc thành phố Thanh Hóa với tọa độ địa lý 19050' - 200 00 vĩ độ bắc và 1050 25- 1050 30kinh độ đông. Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Ngọc Lặc, phía Nam giáp huyện Triệu ...
Xem thêm