Trang chủ / Giới thiệu / Cộng đồng dân cư

CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ CỦA HUYỆN THỌ XUÂN

Thọ Xuân là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng, người dân cần cù, hiếu học, năng động
Xem thêm

HUYỆN THỌ XUÂN: ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN

Năm 2022, huyện Thọ Xuân đã tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị di tích, di sản văn hoá, các điểm du lịch trên địa bàn.
Xem thêm