HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 55 NĂM KẾT NGHĨA THỌ XUÂN - QUẾ SƠN: " THỌ XUÂN - QUẾ SƠN 55 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG"

Trang chủ / Đầu tư / Thông tin quy hoạch

QĐ-UBND TỈNH

Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
Xem thêm

Khu tái định cư thôn Bột Thượng, Thành Sơn, Bích Phương xã Xuân Sinh: “Mảnh đất vàng” cho đầu tư bất động sản

Những năm qua, từ tầm nhìn và tư duy mới, cộng với hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, nền tảng phát triển công nghiệp, đô thị sẵn có, tiềm năng du lịch dồi dào, huyện Thọ Xuân đang trở thành ...
Xem thêm

Dự án khu dân cư tái định cư xã Xuân Hồng: “Mảnh đất vàng” cho đầu tư bất động sản

Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy ngày 10/1/2022 về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến 2030, tầm nhìn 2045 xác định: Xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành một trong những trung tâm kinh ...
Xem thêm

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị chuẩn bị công tác khởi công dự án cụm Công nghiệp Xuân Lai

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5 năm 2023, sáng 15/5, tại UBND xã Xuân Lai, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị làm việc với Chủ đầu tư và các thành phần liên quan để nghe và cho ý kiến về công ...
Xem thêm

TB-UBND HUYỆN

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Dự án : Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Xem thêm

QĐ-UBND HUYỆN

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Cầu Đá thôn Tỉnh thôn 2 xã Xuân Hoà huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Xem thêm

/QĐ-UBND HUYỆN

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Đồng Chẵn thôn Bột Thượng xã Xuân Sinh huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Xem thêm

QĐ-UBND HUYỆN

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất Đất ở Khu dân cư Đồng Luỹ thôn Thành Vinh xã Trường Xuân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Xem thêm

TB-UBND HUYỆN

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại Lễ công bố Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Thọ Xuân đến năm 2035
Xem thêm

NQ-HĐND HUYỆN

Về việc thông qua Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025
Xem thêm