Trang chủ / Tin tức - Sự kiện trong Huyện / Thông tin tuyên truyền

CCT-NVT

V/v tuyên truyền các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế đối với hợp tác xã
Xem thêm

UBND-VP

V/v tăng cường phối hợp, hướng dẫn chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính.
Xem thêm

UBND-VHTT

V/v phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định số 724/QĐBTTTT ngày 07/5/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Xem thêm

HD/BTGHU

Tuyên truyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Xem thêm

UBND-VHTT

V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; quản lý hiệu quả các nền tảng số xuyên biên giới và thúc đẩy phát triển các nền tảng ...
Xem thêm

CV/BTGHU

V/v triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III
Xem thêm

MTTQ-BTT

V/v gắn địa chỉ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến " Tìm hiểu lịch sử truyền thống của MTTQ Việt Nam và lịch sử MTTQ tỉnh Thanh Hoá" lên Cổng thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Xem thêm

HD-UBND

Tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong Quý II năm 2024
Xem thêm

CV/BTGHU

V/v hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) trên địa bàn tỉnh năm 2024
Xem thêm

UBND-VHTT

V/v tổ chức tuyên truyền, triển khai việc học tập chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ...
Xem thêm