Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Thọ Xuân

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện trong Huyện / Thông tin tuyên truyền

CV/BTGHU

V/v tăng cường tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2023
Xem thêm

KH-UBND HUYỆN

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, năm 2023 trên địa bàn huyện Thọ Xuân
Xem thêm

Đoàn Công tác của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa làm việc với huyện Thọ Xuân về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm bảo an toàn thông tin

Sáng 02/6/2023, Đoàn Công tác của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Sơn Lâm, Trưởng phòng công nghệ thông tin-Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc ...
Xem thêm

KH-UBND HUYỆN

Triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.
Xem thêm

Chi nhánh Điện lực Thọ Xuân, Điện lực Thanh Hóa khuyến nghị khách hàng tiết kiệm điện

Chi nhánh Điện lực Thọ Xuân, Điện lực Thanh Hóa khuyến nghị khách hàng hãy sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
Xem thêm

UBND - VP HUYỆN

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2023.
Xem thêm

CV/BTGHU HUYỆN UỶ

V/v tuyên truyền Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
Xem thêm

/KH-UBND HUYỆN

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn huyện Thọ Xuân
Xem thêm

KH-HU

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về" Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa ...
Xem thêm

KH - UBND HUYỆN

Thông tin, tuyên truyền và phối hợp tổ chức triển lãm, trưng bày về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn huyện.
Xem thêm
12