Trang chủ / Tin tức - Sự kiện trong Huyện / Văn bản chỉ đạo, điều hành

Huyện Thọ Xuân: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một nội dung quan trọng nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp ...
Xem thêm

KL/TTra

KẾT LUẬN THANH TRA
Xem thêm

TB-UBND

Niêm yết công khai việc nhận cha, con có yếu tố nước ngoài
Xem thêm

CV/BCĐ

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT năm 2023
Xem thêm

CT-UBND HUYỆN

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại
Xem thêm

TB-UBND HUYỆN

Niêm yết công khai việc nhận cha, con có yếu tố nước ngoài
Xem thêm

TB-UBND HUYỆN

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban với các xã, thị trấn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội Quý 1.2023 trên địa bàn ...
Xem thêm

TB - UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị làm việc với các xã, thị trấn xây dựng Đô thị văn minh.
Xem thêm

TB / VPHU

Kết luận của đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ chưởng Tổ công tác tại buổi làm việc với xã Thọ Lộc về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao ...
Xem thêm

CV/BTGHU

V/v tuyên truyền về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Xem thêm