Trang chủ / Tin tức - Sự kiện trong Huyện / Văn bản chỉ đạo, điều hành

TB-CNVPĐKĐĐ

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 819109, số vào sổ H 01087, cấp cho hộ ông Lê Văn Sáu và bà Nguyễn Thị Tơ, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, ...
Xem thêm

CTr-HĐND

Công tác năm 2024 của Thường trực HĐND huyện Thọ Xuân
Xem thêm

NQ-HĐND

Chương trình giám sát chuyên đề năm 2024
Xem thêm

TB - TTr

Về việc công khai Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Xem thêm

CT - UBND

Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Xem thêm

CT-UBND

Về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm trên địa bàn huyện
Xem thêm

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ

Về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một nội dung quan trọng nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp ...
Xem thêm

KL/TTra

KẾT LUẬN THANH TRA
Xem thêm

TB-UBND

Niêm yết công khai việc nhận cha, con có yếu tố nước ngoài
Xem thêm