TB-CNVPĐKĐĐ

Đăng lúc: 08/02/2024 (GMT+7)
100%

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 819109, số vào sổ H 01087, cấp cho hộ ông Lê Văn Sáu và bà Nguyễn Thị Tơ, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa