Trang chủ / Đầu tư / Thu hút đầu tư

Huyện Thọ Xuân thu hút các dự án lớn đầu tư vào địa bàn

Những năm gần đây, huyện Thọ Xuân đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư ...
Xem thêm

MỞ BÁN CÁC LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ XUÂN LAM, THỊ TRẤN LAM SƠN.

Chiều ngày 22/12/2023, tại Hội trường UBND thị trấn Lam Sơn, Công ty đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia, Chi nhánh Thanh Hoá sẽ tổ chức buổi đấu giá trực tiếp các lô đất ở tại Khu tái định cư Xuân Lam, ...
Xem thêm

MỞ BÁN 39 LÔ ĐẤT Ở MẶT BẰNG KHU DÂN CƯ ĐỒNG CHẰM, XÃ XUÂN GIANG.

Theo phương án đã được UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt, ngày 15/12/2023, tại Hội trường UBND xã Xuân Giang sẽ diễn ra buổi đấu giá trực tiếp quyền sử dụng 39 lô đất ở mặt bằng Khu dân cư Đồng Chằm, ...
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân thu hút 80 nhà đầu tư vào địa bàn

Đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa phương, hiện nay huyện Thọ Xuân đã thu hút trên 80 nhà đầu tư vào địa bàn, với tổng số vốn đầu tư ...
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân thu hút 82 nhà đầu tư vào địa bàn

Những năm gần đây, huyện Thọ Xuân đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư ...
Xem thêm

UBND-THKH

về việc triển khai thực hiện Quyết định số 29/2021/QĐ- TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
Xem thêm

QĐ - UBND HUYỆN

Về việc thành lập Ban xúc tiến đầu tư và hổ trợ đầu tư huyện Thọ Xuân
Xem thêm

QĐ - UBND HUYỆN

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh của UBND huyện Thọ Xuân theo Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hoá, giai ...
Xem thêm

NQ- HĐND TỈNH

Về việc ban hành chính sách hổ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2022 - 2026
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xem đây là đòn bẩy nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của ...
Xem thêm
12