Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Thọ Xuân

Trang chủ / Đầu tư / Thu hút đầu tư

Huyện Thọ Xuân khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xem đây là đòn bẩy nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của ...
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội

Những năm gần đây, huyện Thọ Xuân đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư ...
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp

Xác định việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp là hướng đi mang tính đột phá, huyện Thọ Xuân đã không ngừng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ trên địa bàn ...
Xem thêm

HUYỆN THỌ XUÂN THU HÚT DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP

Là địa phương có lợi thế về phát triển nông nghiệp, thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã tạo ...
Xem thêm

HUYỆN THỌ XUÂN: THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC HOÀN THIỆN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THEO TIÊU CHÍ PHƯỜNG

Với lợi thế nằm ở vị trí giao thoa về kinh tế - xã hội - văn hóa giữa các vùng miền trong tỉnh, có nhiều tuyến giao thông trọng điểm như: Quốc lộ 47, 47B, 47C, đường Hồ Chí Minh... chạy qua, đặc biệt ...
Xem thêm