UBND-VHTT

Đăng lúc: 10/07/2024 (GMT+7)
100%

V/v tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thông tin dừng công nghệ di động 2G

      Thực hiện công văn số 1615/STTTT-BCVT ngày 08/7/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thông tin dừng công nghệ di động 2G. Để việc dừng công nghệ di động 2G không ảnh hưởng đến thông tin liên lạc của người dân, đồng thời thúc đẩy phổ cập điện thoại thông minh trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 
 Xem chi tiết tại đây.
CV-tiep-tuc-thong-tin-dung-cong-nghe-thong-tin-di-dong-2G(10.07.2024_06h42p29)_signed.pdf