Huyện Thọ Xuân: Chấm bài thi "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống và mối quan hệ kết nghĩa Thọ Xuân - Quế Sơn"

Đăng lúc: 30/10/2023 (GMT+7)
100%

Sau một tháng triển khai cuộc thi "Tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và mối quan hệ kết nghĩa giữa huyện Thọ Xuân và huyện Quế Sơn", huyện Thọ Xuân đã thu trên 18 nghìn bài thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn. Hiện, BTC cuộc thi đang chấm, lựa chọn bài xuất sắc để trao giải trong thời gian tới.

 cc6.jpg
Cách đây 55 năm, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng chỉ đạo các tỉnh, thành miền Bắc kết nghĩa với các tỉnh, thành miền Nam để tạo sức mạnh tổng hợp nhằm động viên, cổ vũ, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, ngày 20/11/1968, tại làng Mỹ Lý Hạ - xã Bắc Lương, nơi sơ tán của cơ quan Huyện uỷ Thọ Xuân, đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa và Quế Sơn - Quảng Nam. 55 năm qua, 2 huyện luôn giữ mối quan hệ bền chặt, nghĩa tình son sắt, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng quê hương.
cc.jpg
Để chào mừng kỷ niệm 55 năm kết giữa hai huyện Thọ Xuân - Quế Sơn (20/11/1968-20/11/2023), thực hiện Kế hoạch số 204/KH-HU ngày 14/09/2023 của Huyện uỷ Thọ Xuân về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và mối quan hệ kết nghĩa giữa huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá và huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, với nội dung giới thiệu về lịch sử, truyền thống của huyện Quế Sơn, huyện Thọ Xuân và quá trình kết nghĩa, mối quan hệ gắn bó giữa hai huyện; Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và những nét văn hóa đặc sắc của huyện Thọ Xuân và huyện Quế Sơn; Khẳng định, vun đắp những giá trị bền vững keo sơn giữa cán bộ và Nhân dân 2 hai huyện, những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tham gia với khí thế sôi nổi; Sau một tháng phát động cuộc thi, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã thu được trên 18 nghìn bài thi.
cc2.jpg

cc5.jpg
Trong đó, qua tổng hợp, có những bài thi của CCB trên 70 tuổi và nhiều bài thi của học sinh đang học THCS. Các thể loại tham gia thi phong phú, có nhiều bài viết được đầu tư công phu tới gần 500 trang, in giấy màu với hình ảnh sinh động, nội dung sâu sắc, toàn diện, ...
cc4.jpg
Hiện nay, BTC cuộc thi cấp huyện đang tổ chức chấm, lựa chọn những bài xuất sắc để trao giải trong thời gian tới.
cc7.jpg
Thông qua Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về lịch sử, truyền thống của huyện Quế Sơn, huyện Thọ Xuân và quá trình kết nghĩa, mối quan hệ gắn bó giữa hai huyện trong 55 năm qua; Tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và những nét văn hóa đặc sắc của huyện Thọ Xuân và huyện Quế Sơn; Đồng thời, tiếp tục khẳng định, vun đắp những giá trị bền vững keo sơn giữa cán bộ và Nhân dân hai huyện; trao đổi, học tập những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân