Đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Mường Tiên Bạn

Đăng lúc: 22/11/2022 (GMT+7)
100%

- UBND tỉnh vừa có văn bản về chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Mường Tiên Bạn, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, hạng mục: Đền chính, cổng, khuôn viên, sân vườn, tường rào và các công trình phụ trợ.

177d2160532t8193l6-2.jpg 

Theo đó, thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sự cần thiết đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Mường Tiên Bạn, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, hạng mục: Đền chính, cổng, khuôn viên, sân vườn, tường rào và các công trình phụ trợ, từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác. UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, lập phương án chi tiết tu bổ, tôn tạo di tích nêu trên, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân; yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu phương án chi tiết tu bổ, tôn tạo di tích nêu trên.
Nguồn;(baothanhhoa.vn)