VHTT

Đăng lúc: 10/06/2024 (GMT+7)
100%

V/v tuyên truyền kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 -2025.

       Thực hiện Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 -2025; Phương án số 159/PA-BCĐ ngày 9/6/2024 của Ban Chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thực hiện những nội dung sau:
Xem chi tiết tại đây.
CV-tuyen-truyen-ve-K-thi-tot-nghiep-THPT(10.06.2024_17h06p18)_signed.pdf

PHU-O-NG-A-N-TO-CHU-C-KY-THI-TUYE-N-SINH-VA-O-LO-P-10-THPT-NA-M-HO-C-2024-2025_signed_hainx.thoxuan_09-06-2024-08-39-53(09.06.2024_09h59p41)_signed.pdf