Giáo dục Thanh Hóa giành nhiều kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Đăng lúc: 28/05/2023 (GMT+7)
100%

- 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

 177d0143511t9716l5-2.jpg

Cô, trò Trường THCS Nguyễn Chích (Đông Sơn) trong giờ học. Ảnh: Lê Phong

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã nghiêm túc triển khai đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, SGK GDPT... Sự nghiệp GD&ĐT phát triển vững chắc, chất lượng và hiệu quả giáo dục từng bước được nâng lên, vị thế của giáo dục Thanh Hóa ngày càng được khẳng định và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Quy mô mạng lưới trường, lớp các cấp học, bậc học trên địa bàn phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập. Cơ sở vật chất trường, lớp và thiết bị dạy học, cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin (CNTT) tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển GD&ĐT. Tích cực huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia...

Công tác xây dựng Đảng trong trường học được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các chi bộ trường học đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo các đơn vị trường học thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực. Chú trọng công tác kết nạp đảng viên đối với đội ngũ giáo viên (GV) và học sinh (HS), nhờ đó số lượng GV và HS được kết nạp Đảng tăng đáng kể trong những năm gần đây. Tính đến tháng 3-2023, tỷ lệ đảng viên toàn ngành đạt trên 75%...

Cùng với đó, đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, của GV trong việc thực hiện Chương trình GDPT; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý; các mô hình đổi mới giáo dục được triển khai hiệu quả ở hầu hết các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú dần được nâng lên, phần lớn các trường đã trở thành các cơ sở giáo dục có chất lượng tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS và THPT của các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt 100%.
177d0143502t66727l0.jpg

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho học sinh đoạt giải quốc gia năm học 2022-2023.

Trong 10 năm qua, ngành giáo dục Thanh Hóa đã đổi mới GDĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến mạnh mẽ, thứ hạng điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn tỉnh tăng từ 52 lên thứ 27 trong số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT bình quân hàng năm đạt 98% trở lên. Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt điểm 10 và số lượng HS đạt 27,0 điểm trở lên (theo tổ hợp môn thi) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững trong tốp đầu cả nước tại các kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia, quốc tế. Trong 10 năm, Thanh Hóa có 717 HS đạt giải HS giỏi quốc gia (39 giải nhất, 203 giải nhì, 267 giải ba; 208 giải khuyến khích). Có 20 HS đạt giải quốc tế, trong đó có 7 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 1 bằng khen. Có 8 HS đạt giải quốc tế khu vực, gồm có: 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 1 bằng khen.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT Thanh Hóa cũng được đổi mới căn bản hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả GD&ĐT bảo đảm trung thực, khách quan. Đặc biệt, ngành GD&ĐT luôn coi trọng việc đào tạo nguồn nhân lực theo hướng hiện đại. Nhờ đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngày càng phát triển trong 10 năm qua, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT; chính sách, cơ chế tài chính cũng được đổi mới theo hướng huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển GD&ĐT.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW vẫn còn những hạn chế, đó là: GD&ĐT về khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; số lượng giáo viên còn thiếu, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vẫn còn bất cập về số lượng, cơ cấu, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Một bộ phận cán bộ quản lý, GV năng lực hạn chế, thiếu tinh thần vượt khó. Chất lượng giáo dục còn có khoảng cách, chênh lệch giữa các vùng, miền, giữa các loại hình trường (công lập, ngoài công lập)...

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư (khóa XII), Kế hoạch 165-KH/TU, ngày 15-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, tỉnh Thanh Hóa xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội đối với giáo dục; tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở GD&ĐT; đổi mới công tác quản trị, quản lý trong ngành giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới công tác kiểm tra, thanh tra; triển khai và phát động các phong trào thi đua trong ngành GD&ĐT...

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Thanh Hóa đã đổi mới căn bản và toàn diện công tác GD&ĐT. Cơ sở vật chất cơ bản từng bước được chuẩn hóa và hiện đại hóa. Giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn chiếm tỷ lệ 94,9%. Chất lượng giáo dục có nhiều bước tiến bộ, kết quả thi vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đạt cao... Ngành giáo dục Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đạt nhiều thành tựu hơn nữa, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về GD&ĐT trong tình hình mới.
Nguồn;(Baothanhhoa.vn)