Thanh Hóa sơ kết 2 năm Chương trình Xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 22/03/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 22-3, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (BCĐTHCCTMTQG) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.


a1.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐTHCCTMTQG tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐTHCCTMTQG tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐTHCCTMTQG tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

a2.jpg

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết.

a3.jpg

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự hội nghị.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng BCĐ Trung ương các CTMTQG; Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện các ủy ban của Quốc hội; các tổng cục, cục, vụ, viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia…

a4.jpg

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đại diện thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên BCĐTHCCTMTQG tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, lãnh đạo các địa phương, các ngân hàng, các hiệp hội doanh nghiệp, nhiều điển hình XDNTM và xây dựng sản phẩm OCOP trong tỉnh…

a5.jpg

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu điều hành hội nghị.

a6.jpg

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Cầu thị, lắng nghe những ý kiến đóng góp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là chủ trương lớn, nhiệm vụ chiến lược, quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Thanh Hóa có địa bàn rộng, dân sô đông, số người làm nông nghiệp và sống trong khu vực nông nghiệp, nông thôn rất lớn. Trong 3 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh gần đây, tỉnh Thanh Hóa đều xác định Chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM là chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ.

Trong 2 năm qua, CTMTQGXDNTM tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đang làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, kết quả xây dựng nông thôn mới giữa thành thị và nông thôn và giữa các vùng, miền trong tỉnh còn chênh lệch khá lớn; đặc biệt đến nay vẫn còn một huyện chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới và trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

a7.jpg

Vì vậy, hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trên tinh thần cầu thị để phát triển, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu dự hội nghị, từ thực tiễn công tác của mình, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ về những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị với Trung ương, với tỉnh, nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2023 và các năm tiếp theo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

a8.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang báo cáo khái quát thành tích XDNTM tỉnh Thanh Hóa hơn 2 năm qua.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Báo cáo kết quả thực hiện quá trình XDNTM tại hội nghị đã nêu rõ, các địa phương thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2022 đạt 3,62%. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97%.

Trên địa bàn tỉnh cũng đã thu hút thêm 2 doanh nghiệp thu mua, chế biến lúa gạo; 9 doanh nghiệp thu mua, chế biến rau quả, nâng tổng số doanh nghiệp thu mua chế biến gạo trên địa bàn tỉnh lên 7 doanh nghiệp, tổng công suất 180.000 tấn; 25 doanh nghiệp thu mua, chế biến rau quả.

Toàn tỉnh hiện có 39 khu, cụm trang trại chăn nuôi tập trung. Việc củng cố, phát triển HTX được các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện có hiệu quả, và đến nay toàn tỉnh có 749 HTX nông nghiệp đang hoạt động, trong đó 523 HTX hoạt động hiệu quả và có tham gia liên kết bền vững, chiếm 69,8%.

Năm 2022 toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 58.950 lao động, trong đó đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 10.920 lao động, tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho 70.100 người.

Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai hiệu quả, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố bám sát hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của tỉnh để tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP. Trong giai đoạn 2021-2022 các địa phương đã rà soát, đăng ký 250 sản phẩm có lợi thế đưa vào kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm và đánh giá theo chu trình OCOP. Sau khi tổ chức đánh giá, xét chọn, có 223 sản phẩm OCOP được công nhận. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 đạt 37,52 triệu đồng, tăng 0,62 triệu đồng so với năm 2020...

Kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên, các địa phương có điều kiện huy động nguồn lực xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng NTM. Hai năm qua, cùng với nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn tỉnh hỗ trợ XDNTM, nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn lực khác, các địa phương đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hơn 2.779 km đường giao thông nông thôn, 933 km kênh mương và rãnh thoát nước, 229 công trình thủy lợi. Cùng với đó, 2.677 phòng học, 1.269 km đường điện, 331 trạm biến áp, 75 trung tâm văn hóa - thể thao xã, 731 nhà văn hóa thôn, 66 chợ nông thôn, 78 trạm y tế, 38 công sở xã, 59 công trình cấp nước sinh hoạt, 18 bãi chứa rác thải tập trung, xử lý ô nhiễm môi trường và 130 nghĩa trang theo quy hoạch cũng được xây dựng mới. Nhân dân các vùng quê trong tỉnh cũng huy động nguồn lực để chỉnh trang, xây mới trên 46.000 nhà ở dân cư theo tiêu chí NTM.

XDNTM cũng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, văn hóa đặc trưng của các dân tộc, các địa phương trong tỉnh; khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư.

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 442/469 xã có cơ sở vật chất văn hóa - thể thao, đạt 94,2%; 365/469 xã đạt tiêu chí về văn hóa, đạt 77,8%; 3.698/3.835 thôn/bản có nhà văn hóa - khu thể thao thôn/bản, đạt 96,4%. Trong giáo dục, ngoài nâng cao chất lượng đào tạo, toàn tỉnh có thêm 323 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, lũy kế đến hết năm 2022 có 1.684/1.986 trường đạt chuẩn quốc gia các cấp, đạt 84,79%.

Trong 2 năm 2021-2022 và quý I-2023 toàn tỉnh có thêm 4 đơn vị cấp huyện, 35 xã và 148 thôn/bản miền núi được công nhận đạt chuẩn NTM, 53 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 xã và 254 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 223 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,73 tiêu chí NTM/xã, tăng 0,23 tiêu chí so với năm 2020. Lũy kế đến trung tuần tháng 3-2023, toàn tỉnh đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 352 xã, 700 thôn/bản đạt chuẩn NTM; 75 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 12 xã, 317 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 317 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 1 sản phẩm 5 sao Quốc gia.

Những kinh nghiệm hay được chia sẻ

Tham luận tại hội nghị, nhiều đại biểu là lãnh đạo các xã, đơn vị cấp huyện, sở ngành liên quan đến các tiêu chí XDNTM đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, đề xuất những nội dung cần triển khai trong thời gian tới.

Báo Thanh Hóa điện tử tiếp tục cập nhật...

                                                                       (Baothanhhoa.vn)