Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021-2022

Đăng lúc: 21/03/2023 (GMT+7)
100%

Ngày 20-3-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021-2022.

 
a7.jpg
Diện mạo nông thôn Hoằng Lộc (Hoằng Hóa) (Ảnh minh họa)

Theo đó, có 5 huyện; 25 xã; 17 thôn, bản; 26 hộ gia đình; 9 tập thể sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan thông tấn, báo chí; 43 cá nhân và 5 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, gồm:

Khối huyện:

1. Nhân dân và cán bộ thành phố Thanh Hóa.2. Nhân dân và cán bộ huyện Quảng Xương.3. Nhân dân và cán bộ huyện Thọ Xuân.4. Nhân dân và cán bộ huyện Thạch Thành.5. Nhân dân và cán bộ huyện Quan Sơn.Khối xã:1. Nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.2. Nhân dân và cán bộ xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống.3. Nhân dân và cán bộ xã Nga Hải, huyện Nga Sơn.4. Nhân dân và cán bộ xã Đông Khê, huyện Đông Sơn.5. Nhân dân và cán bộ xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa.6. Nhân dân và cán bộ xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương.7. Nhân dân và cán bộ xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước.8. Nhân dân và cán bộ xã Hà Sơn, huyện Hà Trung.9. Nhân dân và cán bộ xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa.10. Nhân dân và cán bộ xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.11. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Du, huyện Như Thanh.12. Nhân dân và cán bộ xã Tam Lư, huyện Quan Sơn.13. Nhân dân và cán bộ xã Định Hưng, huyện Yên Định.14. Nhân dân và cán bộ xã Bãi Trành, huyện Như Xuân.15. Nhân dân và cán bộ xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành.16. Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy.17. Nhân dân và cán bộ xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân.18. Nhân dân và cán bộ xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.19. Nhân dân và cán bộ xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn.20. Nhân dân và cán bộ xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.21. Nhân dân và cán bộ xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn.22. Nhân dân và cán bộ xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.23. Nhân dân và cán bộ xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn.24. Nhân dân và cán bộ xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc.25. Nhân dân và cán bộ xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân.Khối thôn:1. Nhân dân và cán bộ thôn Bồng Trung 2, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc.2. Nhân dân và cán bộ thôn Phu Huệ, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống.3. Nhân dân và cán bộ thôn Văn Ba, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn.4. Nhân dân và cán bộ thôn Trung Hòa, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa.5. Nhân dân và cán bộ thôn Xa Thư, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương.6. Nhân dân và cán bộ thôn Điền Thái, xã Điền Trung, huyện Bá Thước.7. Nhân dân và cán bộ thôn Tây Vinh, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.8. Nhân dân và cán bộ bản Pan, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa.9. Nhân dân và cán bộ thôn Văn Vật, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa10. Nhân dân và cán bộ thôn Đồng Hải, xã Hải Long, huyện Như Thanh.11. Nhân dân và cán bộ tiểu khu Km22, xã Trung Tiến huyện Quan Sơn.12. Nhân dân và cán bộ thôn Vạn Bảo, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành.13. Nhân dân và cán bộ bản Bàn, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát.14. Nhân dân và cán bộ thôn Minh Đức, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa.15. Nhân dân và cán bộ thôn Tinh Phúc, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc.16. Nhân dân và cán bộ thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc.17. Nhân dân và cán bộ thôn Tỉnh Thôn 1, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân.Hộ gia đình:1. Hộ gia đình ông Nguyễn Hùng Sâm, thôn 8, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc.2. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Sơn, thôn Thái Thượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.3. Hộ gia đình ông Mai Sỹ Tuân, thôn Trung Tiến, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn.4. Hộ gia đình bà Vũ Thị Hà, thôn Kiệm, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn.5. Hộ gia đình bà Lê Thị Thể, thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa.6. Hộ gia đình ông Phạm Sỹ Giới, thôn Hiền Đông, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương.7. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hào, thôn Điền Thái, xã Điền Trung, huyện Bá Thước.8. Hộ gia đình ông Phạm Văn Vinh, thôn Giang Sơn 10, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.9. Hộ gia đình ông Hà Văn Luận, bản Pan, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa.10. Hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Tiến, thôn 2, xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa.11. Hộ gia đình ông Mai Việt Hà, thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.12. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Binh, thôn Minh Quang, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.13. Hộ gia đình ông Đỗ Duy Dương, thôn 10, xã Xuân Du, huyện Như Thanh.14. Hộ gia đình ông Vi Văn Piên, bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn.15. Hộ gia đình ông Lê Văn Quyền, thôn Tân Sen, xã Định Bình, huyện Yên Định.16. Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Ngọ, thôn 3, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân.17. Hộ gia đình bà Lê Thị Thùy, thôn 6, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành.18. Hộ gia đình ông Lò Văn Kịp, bản Na Hào, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.19. Hộ gia đình ông Bùi Văn Hiển, thôn An Tâm, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy.20. Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Khiết, thôn Đồng Bào, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa.21. Hộ gia đình bà Lê Thị Bản, thôn 1, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn.22. Hộ gia đình bà Trần Thị Vinh, thôn Hoa Trung, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.23. Hộ gia đình ông Hà Đắc Liên, bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.24. Hộ gia đình bà Vũ Thị Chiêu, thôn Phúc Quang, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn.25. Hộ gia đình ông Phạm Văn Lợi, thôn Thanh Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc.26. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Giáp, thôn Trung Thành, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân.Tập thể sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa.3. Hội Nông dân tỉnh.4. Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Thanh Hóa.5. Phòng Kinh tế nông nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.6. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.7. Văn phòng đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực Bắc Trung bộ.8. Báo Thanh Hóa.9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.Cá nhân:1. Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa.2. Ông Cao Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.3. Ông Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.4. Ông Lê Hữu Viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.5. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.6. Bà Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.7. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó Chi cục Trưởng phụ trách, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.8. Bà Trịnh Thị Minh, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.9. Ông Lữ Văn Tâm, Phó Chánh Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông.10. Bà Nguyễn Thị Hà, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.11. Ông Phạm Văn Thân, Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu chiến binh tỉnh.12. Bà Đoàn Thị Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoằng Hóa.13. Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện Yên Định.14. Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành phố Sầm Sơn.15. Ông Nguyễn Đức Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện Như Xuân.16. Ông Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Xương.17. Ông Lê Thế Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện Đông Sơn.18. Ông Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện Triệu Sơn.19. Ông Trịnh Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện Hậu Lộc.20. Ông Trương Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn.21. Ông Hàn Văn Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện Như Thanh.22. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện Thọ Xuân.23. Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước.24. Ông Lê Thiệu Phúc, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.25. Ông Lại Thế Anh, Trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn.26. Ông Lê Hữu Mai, thôn 2, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân.27. Bà Nguyễn Thị Nhung, Bí thư Chi bộ thôn 9, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc.28. Ông Đỗ Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa.29. Ông Bùi Quốc Tự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành.30. Ông Hà Văn Xoàn, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát.31. Ông Phạm Văn Dinh, Chủ tịch UBND xã Nga Trung, huyện Nga Sơn.32. Ông Mai Hồng Cường, Chủ tịch UBND xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.33. Ông Nguyễn Văn Viên, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Yên Minh, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống.34. Ông Lê Minh Thư, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.35. Ông Lê Văn Đồng, Phóng viên Báo Thanh Hóa.36. Ông Trịnh Duy Hưng, Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Thanh Hóa.37. Ông Trần Hữu Dụng, phóng viên Báo Nông thôn ngày nay thường trú tại Thanh Hóa.38. Bà Bùi Thị Bích Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học FUWA Biotech, thành phố Thanh Hóa.39. Ông Trần Xuân Thành, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Thành Trung, xã Hải Long, huyện Như Thanh.40. Bà Lương Thị Nông, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Hợp tác xã nông lâm Chung Thành, huyện Mường Lát.41. Ông Lê Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm và thương mại dịch vụ Lê Gia, huyện Hoằng Hóa.42. Ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.43. Ông Đỗ Thế Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn.Doanh nghiệp:1. Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn.2. Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng, xã Hà Long, huyện Hà Trung.3. Công ty Cổ phần sản xuất chế biến nông lâm sản và vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc.4. Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan, huyện Nông Cống.5. Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây.

                                                                      (Baothanhhoa.vn)