MTTQ xã Bắc Lương: Hội nghị triển khai Kế hoạch, hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Đăng lúc: 12/06/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 12/6/2024, UBMTTQ Việt Nam xã Bắc Lương đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch, hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

bl.png
(Toàn cảnh Hội nghị)
Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ xã Bắc Lương đã triển khai cụ thể kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 với mục đích, yêu cầu, các bước quy trình, thời gian thực hiện. Đồng thời, phân bổ và cấp phiếu cho Ban Công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn.  
bl1.png
(Đ/c Lê Đức Quân, Chủ tịch UB MTTQ xã Bắc Lương)  
Theo tổng hợp, toàn xã Bắc Lương có trên 1.640 hộ dân. Ban Thường trực UBMTTQ xã sẽ cấp phiếu với tổng số 97% hộ dân. Các phiếu ghi câu hỏi cụ thể cho từng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao như: Về Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Văn hoá, Y tế, Giáo dục, Môi trường, QP - AN,...       
bl3.png
bl4.png
Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Khẳng định kết quả xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, được nhân dân hài lòng./.
Lê Hải - Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân