TB-UBND

Đăng lúc: 17/05/2024 (GMT+7)
100%

MỜI QUAN TÂM ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH ĐẾN TUYẾN NHÁNH CẤP NƯỚC SẠCH TẠM THỜI PHỤC VỤ NHÂN DÂN XÃ XUÂN HỒNG, HUYỆN THỌ XUÂN

UBND xã Xuân Hồng mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đầu tư lắp đặt đường ống chính đến tuyến nhánh cấp nước sạch tạm thời phục vụ nhân dân xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, với các thông tin như sau:
 Xem chi tiết tại đây.
THONG-BAO-MOI-THAU-LAP-DAT-DUONG-ONG-NUOC-SACH(17.05.2024_14h58p43)_signed.pdf