Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 28: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Đăng lúc: 01/12/2023 (GMT+7)
100%

- Ngày 1/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị lần thứ 28, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; thảo luận thông qua nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

 153d5081651t79387l0.jpg
Toàn cảnh hội nghị.
153d5080107t12379l0.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
153d5080739t21764l0.jpg
Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Trung ương dự hội nghị.
153d5080732t13032l0.jpg

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.
153d5080850t68902l0.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phân tích làm rõ những "điểm sáng" về kết quả đạt được và các nhóm hạn chế, yếu kém

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào năm 2023 với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn và có những khó khăn, thách thức mới, khó lường.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã bám sát thực tiễn, kịp thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn và đã triển khai tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh, cũng như từ các ngành, lĩnh vực, địa bàn nơi công tác để tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình năm 2023. Đối chiếu với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình, những “điểm sáng”, ấn tượng về kết quả đạt được, chỉ rõ những điểm nổi bật, điểm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời dành thời gian phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt là các nhóm hạn chế, yếu kém đã được nêu trong báo cáo đã đầy đủ và đánh giá đúng mức hay chưa? có cần bổ sung thêm hạn chế, yếu kém nào không?.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng lưu ý, trong quá trình thảo luận, các đại biểu tập trung đánh giá làm rõ hơn những hạn chế về tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương. Trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, giao đất, tính giá đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạ tầng khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, cải cách hành chính gắn với môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý tài nguyên môi trường, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cùng với việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu tập trung tham gia ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2024. Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo dự báo, tình hình kinh tế - xã hội cả nước cũng như tỉnh ta phải đương đầu với nhiều vấn đề lớn, với nhiều khó khăn, thách thức; khả năng huy động nguồn lực cho phát triển là rất khó khăn. Vì vậy, trên cơ sở nhận định, đánh giá đúng tình hình, dự báo các khó khăn, thách thức có thể xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu tổng quát, xác định chủ đề năm 2024: “Kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển”.

Về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2024, đây là nội dung rất quan trọng quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Trên cơ sở xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách Nhà nước năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến cụ thể vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công ngân sách Nhà nước năm 2024 với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt được kết quả tích cực.
153d5090653t16193l0.jpg
Có 20/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (còn 1 chỉ tiêu về tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa đánh giá), trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, gồm: Thu ngân sách Nhà nước; số doanh nghiệp thành lập mới; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; số lượng đảng viên kết nạp mới.
153d5085934t33581l0.jpg

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật là tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hệ thống thể chế, quy hoạch, cơ chế, chính sách tiếp tục được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 7,01%; GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 3.067 USD, tăng 142 USD so với năm 2022.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 40.310 tỷ đồng, vượt 14,1% dự toán; trong đó thu nội địa ước đạt 24.810 đồng, vượt 13,6% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 15.500 tỷ đồng, vượt 14,8% dự toán.

153d5090152t76324l0.jpg

Đại biểu các sở, ban, ngành dự hội nghị.

Kinh tế tăng trưởng khá; khu vực nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn duy trì sản xuất ổn định và tăng sản lượng; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú hơn, tổng thu du lịch tăng cao, dịch vụ vận tải tăng mạnh so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán được giao.

Khu vực nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện trên các lĩnh vực, tiếp tục là nền tảng vững chắc của nền kinh tế, góp phần quan trọng ổn định đời sống Nhân dân.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo. Năm 2023, toàn tỉnh có thêm 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đó là thị xã Bỉm Sơn; 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn kiểu mẫu.
Đồng thời có 160 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh, nâng tổng sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên 452 sản phẩm, đứng thứ 2 cả nước.153d5090809t34522l0.jpg

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao; văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, nhiều hộ gia đình nghèo sinh sống trên sông được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo sinh kế mới để ổn định cuộc sống.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; Quy chế làm việc của các cấp ủy đảng, các quy định về công tác tổ chức cán bộ, các chương trình, đề án về xây dựng đảng trên các mặt công tác được rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới, phù hợp với thực tiễn và quy định của Trung ương, tạo thuận lợi cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.
153d5101435t52675l0.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên điều hành thảo luận.

Thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực phát triển

Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lại Thế Nguyên, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng gợi mở trong phần phát biểu khai mạc.
172d5104347t97775l0.jpg

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2024 của Tỉnh ủy.
172d5105633t939l9-159d5092019t24435l0.jpg

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa thảo luận đề xuất giải pháp trong lãnh đạo chỉ đạo 3 động lực tăng trưởng đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Bên cạnh phân tích, làm rõ những “điểm sáng”, ấn tượng trong bức tranh chung về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
172d5110225t16606l0.jpg

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Bá Oai thảo luận về giải pháp phát triển các sản phẩm công nghiệp mới, có hàm lượng công nghệ cao, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Đó là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tình hình thu hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án lớn trọng điểm trên địa bàn tỉnh, việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của một số địa phương chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư.

172d5110415t43343l0.jpg

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường thảo luận về nâng cao sự liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm; khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả phát triển các ngành dịch vụ; mức độ gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa chặt chẽ; công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở một số địa phương còn hạn chế, việc tính tiền sử dụng đất các dự án còn chậm; tổng thể tiến độ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023 vượt dự toán Trung ương giao nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022...
172d5110707t90282l0.jpg

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vũ Thị Hương thảo luận về giải pháp đảm bảo an ninh xã hội.

Trên cơ sở phân tích những tồn tại, hạn chế, các ý kiến phát biểu đã nêu lên những giải pháp cần tập trung ưu tiên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, tạo động lực để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
153d5142251t52016l0.jpg

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trần Anh Chung phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của địa phương, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn trong việc thực hiện Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa; giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án lớn trên địa bàn tỉnh và các công trình đầu tư hạ tầng giáo dục, nước sinh hoạt tập trung để giúp các địa phương hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng xã, huyện nông thôn mới. Bên cạnh việc quan tâm kêu gọi, giới thiệu các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào đầu tư ở các huyện, thị xã, thành phố để tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người dân mỗi địa phương, tỉnh sớm đề xuất với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho tỉnh Thanh Hóa, nhằm tạo điều kiện để các địa phương thu hút đầu tư, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
153d5175213t47834l0.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

Phân tích làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023 - năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức lớn hơn và gay gắt hơn so với dự báo.

Trong bối cảnh đó, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, kiên trì nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/26 chỉ tiêu chủ yếu (còn 1 chỉ tiêu chưa đánh giá), trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là 5 vấn đề lớn: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 7,01%, cao hơn bình quân chung cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước...

 


153d5175313t99103l0.jpg

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đáng chú ý là vẫn còn 6 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu 5 bài học kinh nghiệm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rút ra.

Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Trong bối cảnh, tỉnh ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới, đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dự báo khó khăn, thách thức sẽ lớn hơn và nhiều hơn, chúng ta phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2024. Trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) phải đạt 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.540 USD trở lên, thu ngân sách Nhà nước đạt 34.967 tỷ đồng trở lên...

172d5180208t66726l0.jpg

Thống nhất với mục tiêu tổng quát, chủ đề công tác năm 2024 là “Kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển” và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Một là, tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ, các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc; quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hai là, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, trọng tâm là thủ tục đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch, giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất, xử lý tài sản công, tiến độ thực hiện các dự án khu, cụm công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực... Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đã được ban hành nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Bên cạnh đó, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Khẩn trương lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng chính theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa (bao gồm cả khu vực mở rộng huyện Đông Sơn), quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tại các khu vực phát triển nhanh, dọc các tuyến đường giao thông lớn, các tuyến giao thông chính, phấn đấu hoàn thành phê duyệt các quy hoạch trong 6 tháng đầu năm 2024. Tập trung rà soát, điều chỉnh những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý quy hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ba là, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế cao, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo đó, phải tập trung thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng, gồm: Đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Bốn là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Duy trì và cải thiện các chỉ số thành phần có xếp hạng tốt, tập trung khắc phục những chỉ số thành phần có xếp hạng thấp của các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS, đặc biệt là PCI; phấn đấu năm 2024 và những năm tiếp theo PCI đứng trong top 20 của cả nước.

Năm là, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Sáu là, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người nghèo.

Bảy là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Tám là, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; thành lập các ban và bộ phận giúp việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đảng bộ các cấp.

Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị; khẩn trương thực hiện các thủ tục để sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: "Chỉ còn đúng 1 tháng nữa sẽ bước sang năm mới 2024 và tròn 70 ngày nữa sẽ đón Tết, mừng xuân mới Giáp Thìn. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới, vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm".

Với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Theo;(Baothanhhoa.vn)