Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh thông qua 33 Nghị quyết

Đăng lúc: 31/05/2024 (GMT+7)
100%

- Chiều 31/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh được tổ chức để xem xét 32 tờ trình của UBND tỉnh, tạo cơ chế pháp lý đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

 147d5160830t13739l0.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp.
147d5160801t97614l0.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
147d5160827t29800l0.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.
147d5160909t89579l0.jpg

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa trình bày các tờ tình của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 32 tờ trình gồm:

1. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.

2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 5).

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh quản lý (đợt 1).

4. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất một số dự án trên địa bàn thị xã Nghi Sơn để tạo nguồn vốn đối ứng thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
147d5162525t45488l0.jpg

Đồng chí Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Nguyễn Tiến Hiệu trình bày các tờ tình của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

6. Chủ trương đầu tư Dự án cầu Cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân.

7. Chủ trương dừng thực hiện Dự án trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Đông Sơn.

8. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung.

9. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung.

10. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông Nam Sông Chu, đoạn từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa.

11. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn.

12. Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

13. Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

14. Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 15, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

15. Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 04, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

16. Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

17. Chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 3, năm 2024.

18. Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
147d5162520t37960l0.jpg

19. Bãi bỏ Nghị quyết số 115/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

20. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa.

21. Thông qua Đề án phân loại đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại I.

22. Chủ trương đầu tư Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án số 06 cho lực lượng Công an Thanh Hóa.

23. Thành lập thị trấn Hà Long và thị trấn Hà Lĩnh thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

24. Quy định đối tượng, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

25. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý.

26. Sửa đổi mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026 quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh.

27. Phương án phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương 2024 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 2).

28. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 3).

29. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

30. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023 đã được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024.

31. Điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023 và điều chỉnh danh mục đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 của một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

32. Đề nghị phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 (bao gồm cả vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 2) .
147d5162520t37960l0.jpg

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trình bày tờ trình về công tác cán bộ.

Kỳ họp cũng đã xem xét tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa do chuyển công tác ra khỏi địa bàn tỉnh.
147d5162512t48489l0.jpg
Đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lê Quang Hùng trình bày báo cáo thẩm tra
147d5162510t83978l0.jpg
Đồng chí Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến trình bày báo cáo thẩm tra.
147d5162506t91697l0.jpg
Đồng chí Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Xuân Yên trình bày báo cáo thẩm tra.
147d5162504t96089l0.jpg
Đồng chí Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng trình bày báo cáo thẩm tra.
147d5162500t87127l0.jpg

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.

 

Với tinh thần tập trung dân chủ, nghiên cứu kỹ các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã thống nhất biểu quyết thông qua 33 Nghị quyết của kỳ họp.
147d5162455t82838l0.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị: Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công có tính liên kết vùng và dự án có tác động lan tỏa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu được giao nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hướng đến mục tiêu thực chất, có chiều sâu, hiệu quả và phát triển bền vững.
147d5162448t57603l0.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua được tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để rà soát, kịp thời kiến nghị sửa đổi các nghị quyết không còn phù hợp, hiệu quả không cao; tích cực đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, thấu đáo các kiến nghị của cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành, địa phương tập trung chuẩn bị kịp thời, chặt chẽ, có chất lượng các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể thường xuyên quan tâm tạo điều kiện, thăm hỏi động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường dự án đường dây điện 500 kV mạch 3; thể hiện tình cảm của người dân Thanh Hóa trong việc động viên, sẻ chia đối với những cán bộ, kỹ sư, công nhân, để họ hăng say lao động thực hiện đúng tiến độ đã đề ra.
Theo;(Baothanhhoa.vn)