Nông dân huyện Thọ Xuân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng vụ đông 2023-2024

Đăng lúc: 24/11/2023 (GMT+7)
100%

Những ngày này, bà con nông dân huyện Thọ Xuân đang tập trung nhân lực, vật tư phương tiện chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ đông 2023-2024 và tiếp tục gieo trồng các loại cây rau màu ngắn ngày, ưa lạnh nhằm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.

7.png
Vụ đông 2023-2024, huyện Thọ Xuân có kế hoạch đưa 5.200 ha vào gieo trồng. Do ngay từ đầu vụ, bà con nông dân trong huyện đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như bố trí cơ cấu giống cây trồng hợp lý theo từng xứ đồng; thực hiện tốt công tác dịch vụ sản xuất từ giống, phân bón; thực hiện tốt công tác tưới tiêu; nâng cao vai trò của HTX DVNN trong việc liên kết đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch thời vụ..., nên đến nay, toàn huyện gieo trồng cây vụ Đông được 5.205 ha = 100,09% KH, trong đó diện tích cây ngô 1.601 ha, cây có hiệu quả kinh tế cao 432,5 ha như: Ớt, ngô ngọt, bí, khoai tây,… và 3.171,5 ha rau màu và cây trồng khác.
Screenshot_20231124-093647_Chrome.jpg
Hiện tại, cây ngô đang trong giai đoạn trỗ cờ đến chín sữa; cây ớt đang giai đoạn quả chín và cho thu hoạch; rau, đậu các loại gieo trồng luân canh, xen canh, gối vụ nhiều lứa, sinh trưởng, phát triển tốt.
FB_IMG_1700794152364.jpg
Để bảo vệ cây trồng vụ đông, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả cây trồng, hiện BCĐ sản xuất các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo quy trình kỹ thuật. Tạo mọi điều kiện để đảm bảo tưới đủ ẩm cho cây vụ Đông, đặc biệt quan tâm diện tích ớt, dưa và các cây xuất khẩu khác để đảm bảo năng suất. Phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh như sâu đục thân ngô, bệnh thán thư trên ớt, héo rũ trên dưa, khoai tây, sâu ăn lá trên rau, đậu; hướng dẫn để Nhân dân phòng trừ đạt hiệu quả.
FB_IMG_1700794182954.jpg
Tiếp tục chỉ đạo nông dân tích cực gieo trồng các cây vụ đông ưa lạnh như: khoai tây, cà chua, cà rốt, su hào, bắp cải, ... ưu tiên các sản phẩm có liên kết, bao tiêu sản phẩm và phục vụ nhu cầu tết Nguyên đán; phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu diện tích được giao. Đồng thời, các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện tốt hợp đồng đầu tư, bao tiêu sản phẩm cây trồng với các HTX và nông dân trên địa bàn.

Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện