Huyện Thọ Xuân Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá

Đăng lúc: 08/04/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện Quyết định số 773, ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Bám sát cơ sở chỉ tiêu năm 2024, huyện đã xây dựng kế hoạch và tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.

IMG_20231226_080322 (1).jpg
( Ảnh: Mô hình trồng hoa ly của hội viên nông dân huyện Thọ Xuân)
Theo đó, trong quý 1 năm 2024, toàn huyện đã tích tụ, tập trung đất đai  sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao được 50,4/210 ha, đạt 24% kế hoạch; đã thu hút 01 doanh nghiệp là Công ty Cổ Phần Lan Anh TD vào liên kết bao tiêu sản phẩm sắn nguyên liệu;  Vụ Xuân năm 2024 đã thực hiện liên kết sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với diện tích 187 ha tại các xã: Xuân Minh, Xuân Hòa, Xuân Tín, Xuân Lập, Trường Xuân, Phú Xuân. Về xây dựng sản phẩm OCOP, đã có 06 sản phẩm được Hội đồng thẩm định chấm là sản phẩm đạt 3 sao.
20220404_085246.jpg
( Ảnh: Mô hình trồng dưa vàng trong nhà lưới của nông dân huyện Thọ Xuân)  
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị, thời gian tiếp theo huyện Thọ Xuân tiếp tục rà soát diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bố trí mùa vụ hợp lý nhằm tăng năng suất cây trồng và hiệu quả kinh tế trên 1 ha đất canh tác; chuyển dịch chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại tập trung; tiếp tục mở rộng diện tích nhà màng, nhà lưới tại các xã có quỹ đất và hiện đang có diện tích như: Thọ Lâm, Thuận Minh, Thọ Lập, Thọ Hải, Bắc Lương…Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao; xây dựng và đề nghị tỉnh phê duyệt Đề án Bưởi Luận Văn; Tiếp tục phối hợp với công ty Tâm Phú Hưng và các Công ty khác để thực hiện liên kết sản xuất theo hướng hữu cơ tại các xã: Xuân Tín, Xuân Hòa, Xuân Minh Xuân Lập, Trường Xuân; Xây dựng sản phẩm gạo mang thương hiệu Thọ Xuân…

 Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện