HTX Nông nghiệp Toàn Năng, xã Trường Xuân: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân 2023 - 2024

Đăng lúc: 05/01/2024 (GMT+7)
100%

Để phục vụ bà con nông dân trên địa bàn gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, những ngày này, Hợp tác xã Nông nghiệp Toàn Năng, xã Trường Xuân đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trong đó đẩy nhanh tiến độ sản xuất mạ khay, góp phần tiết kiệm sức lao động, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

 htx1.png
Với chức năng vừa làm dịch vụ vừa kinh doanh như: Cung ứng giống, mạ khay máy cấy, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm,... Những năm qua, HTX nông nghiệp Toàn Năng luôn chú trọng và phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn. Hiện nay HTX Nông nghiệp Toàn Năng có 3 máy cấy, 1 máy gieo hạt, 24.000 khay để sản xuất mạ.
htx2.png
Để phục vụ bà con nông dân gieo cấy vụ Chiêm xuân 2023 - 2024 đảm bảo lịch thời vụ, HTX đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, phương án sản xuất của huyện và địa phương, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể. Tổ chức tuyên truyền về lịch thời vụ, cơ cấu giống và quy trình kỹ thuật cho bà con nông dân, thông báo để Nhân dân đăng ký diện tích mạ khay, cấy máy, đăng ký dịch vụ làm đất; Thực hiện việc cung ứng giống lúa các loại cho bà con nông dân.
htx.png
Chị Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Toàn Năng, cho biết: "Để phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân, HTX Nông nghiệp Toàn Năng chúng tôi đã rà soát và chuẩn bị các điều kiện từ sớm; Đấu mối với các công ty giống đảm bảo uy tín, chất lượng cung ứng giống và hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa giống cho bà con; Chúng tôi cũng đã hợp đồng nhân lực, kiểm tra, tu sửa máy móc để kịp thời phục vụ bà con gieo cấy vụ Chiêm xuân đạt kết quả cao".
Tính đến nay, HTX Nông nghiệp Toàn Năng có tổng diện tích người dân đăng ký sản xuất mạ khay là 100 ha, đây cũng là số diện tích sản xuất lúa giống, HTX ký hợp đồng với Công ty CP Giống nông nghiệp Việt Nam bao tiêu sản phẩm cho bà con; trong đó riêng xã Trường Xuân 80 ha; Diện tích cấy máy 50 ha; Diện tích làm đất 30 ha; HTX đã thực hiện cung ứng được khoảng 3 tấn giống lúa các loại.
htx4.png
Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, HTX Nông nghiệp Toàn Năng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu về mạ khay, cấy máy, góp phần đẩy nhanh quá trình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là khắc phục tình trạng thiếu lao động do quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động đang diễn ra ở khu vực nông thôn và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn./.
Lê Hải - Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân