Khẳng định vị thế trong thời đại mới

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”. Để làm được điều đó, yếu tố quan trọng nhất chính là con người, vì vậy những người làm báo đã và đang không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, bám sát thực tiễn và gắn bó với đời sống Nhân dân, phản ánh hơi thở cuộc sống và chạm đến trái tim của bạn đọc.

 

Khẳng định vị thế trong thời đại mớiĐoàn cán bộ, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thăm, làm việc tại Báo Thanh Hóa. Ảnh: PV

Cơ hội và thách thức

Hiện nay, các cơ quan báo chí đang đứng trước rất nhiều thách thức của thời đại, từ sự bùng nổ thông tin, ảnh hưởng của mạng xã hội, truyền thông số, nền tảng số, nếu báo chí không đổi mới kịp thời thì sẽ bị tụt hậu, khó giữ được vai trò định hướng, hướng dẫn dư luận. Thuận lợi và khó khăn luôn luôn song hành, đòi hỏi sự đổi mới của các cơ quan báo chí, sự bản lĩnh cũng như trình độ và lòng yêu nghề của mỗi người làm báo ngày một cao hơn.

Nhà Lý luận phê bình Thy Lan, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh trăn trở: Cùng với việc bùng nổ thông tin với nhiều dạng thức truyền thông thì báo chí cũng ngày càng hiện đại nhưng đồng thời cũng trở nên thân thiết, gần gũi hơn với mọi người. Tuy nhiên với việc “tự do ngôn luận” và tự do hình ảnh trên mạng xã hội khiến báo chí càng cần là cán cân định hướng dư luận để họ tập trung vào những thông tin đúng, “miễn dịch” với các thông tin xấu độc hoặc lệch lạc, nhất là đi ngược lại với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thuần phong, mỹ tục, đạo đức lối sống của con người Việt Nam. Do vậy mỗi một nhà báo, trước hết là một “kênh” thông tin chính thống, lấy văn hóa làm thước đo trong ứng xử, giao tiếp và cho các vấn đề phản ánh chuyên môn, nghiệp vụ trong các tác phẩm của mình.

Xuyên suốt lịch sử nền báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện tư tưởng nhân văn. Do đó, văn hóa báo chí cần được coi trọng để gia tăng tính nhân văn trong mỗi tác phẩm báo chí. Người làm báo cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thắp lên ngọn lửa tri thức và lòng nhân ái trong hoạt động xã hội; thúc đẩy và lan tỏa, hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua; xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc... đồng thời tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Làm báo là công việc đòi hỏi cái tài và cái tâm. Thời gian qua, một số cơ quan báo chí bị đình bản có thời hạn, một số cán bộ, phóng viên chưa nhận thức đúng đắn về sứ mệnh, vị trí, vai trò và trách nhiệm của người làm báo, thiếu tu dưỡng rèn luyện, chạy theo lối sống thực dụng, vị kỷ, hẹp hòi. Đáng mừng Báo chí Thanh Hóa hạn chế tối đa, ngăn chặn kịp thời không có bùng phát những hành vi này. Chính vì vậy các cơ quan báo, các nhà báo đã hoạt động công tâm, xứng tầm tạo ra được thương hiệu báo chí tỉnh Thanh, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tin tưởng.

Phát huy vai trò báo chí địa phương

Tự hào là cơ quan báo Đảng địa phương có sự phát triển lớn mạnh, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa, trong chặng đường phát triển suốt 62 năm qua, Báo Thanh Hóa luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và độc giả. Với đường hướng phát triển đã đề ra, Báo Thanh Hóa đang từng bước xây dựng để trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, lấy báo in là nền tảng, báo điện tử là đột phá. Mỗi người làm báo Thanh Hóa đã và đang nỗ lực cống hiến, dấn thân xây dựng, phát triển tờ báo ngày càng đáp ứng nhiệm vụ chính trị ở mỗi thời kỳ, sự tin tưởng, yêu mến của các tầng lớp Nhân dân, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày một phát triển, giàu mạnh.

Đồng hành với sự phát triển của quê hương Thanh Hóa, cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh, trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa là cơ quan báo chí có vai trò quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để sự phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa theo kịp, đáp ứng được sự phát triển của tỉnh, đơn vị đã luôn đổi mới, nâng cấp toàn diện cả về nội dung chương trình, nguồn nhân lực, phương thức hoạt động, cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ, đáp ứng kịp thời xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, phấn đấu trở thành cơ quan báo chí có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực Bắc Trung bộ và cả nước, góp phần tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, quảng bá hình ảnh về Thanh Hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Cùng với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, những năm qua Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh - cơ quan ngôn luận của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị (tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng) vừa làm tốt vai trò bà đỡ cho tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật, là vườn ươm, phát hiện và bồi dưỡng nhiều cây viết trẻ bổ sung vào lực lượng văn nghệ tỉnh nhà. Tạp chí tiếp tục kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả trong công việc cũng như trong đời sống, góp phần đóng góp vào những kết quả tốt đẹp trong 50 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa (1974 - 2024).

Báo chí góp phần xây dựng hình ảnh đẹp quê hương Thanh Hóa

Đánh giá về vai trò của cơ quan báo chí, đóng góp cho sự phát triển của quê hương Thanh Hóa, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: Những năm qua, các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên đã nỗ lực và trách nhiệm trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, toàn diện về tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới giúp cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân kịp thời nắm bắt và ủng hộ các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa luôn trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành và những đóng góp tích cực của các nhà báo, cơ quan báo chí đối với quá trình phát triển của tỉnh nhà và luôn dành sự quan tâm, chia sẻ đặc biệt đến hoạt động báo chí. Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động báo chí gặp không ít khó khăn, thách thức, vì vậy, trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, cùng với báo chí cả nước, đòi hỏi các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo và các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trong tỉnh cần nhận diện đầy đủ, nghiêm túc, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần tích cực cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục bám sát định hướng, tôn chỉ mục đích để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các vấn đề, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; quảng bá hình ảnh về đất và người Thanh Hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Năm 2024, nền Báo chí cách mạng Việt Nam do Đảng, Bác Hồ sáng lập đã tròn 99 năm (21/6/1925 - 21/6/2024). Đây là dịp để mỗi cơ quan báo chí, người làm báo cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Cổ vũ, động viên, tri ân các thế hệ người làm báo, các cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; Bồi đắp niềm tự hào, giáo dục lòng yêu nghề đối với người làm báo trong giai đoạn hiện nay, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

(Baothanhhoa.vn)