Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II nhân kỉ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Đăng lúc: 03/02/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 03/02/2024, Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Kết nạp Đảng khoá II năm 2024.

a4.jpg 
Toàn cảnh Lễ bế giảng

a5.jpg

Các đại biểu tham dự Lễ bế giảng

Dự Lễ bế giảng có đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện cùng 58 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện. 

a7.jpg

a8.jpg

Học viên lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II

Sau thời gian học tập, các học viên đã hoàn thành các nội dung chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghe chuyên đề về lịch sử địa phương.

a6.jpg

Học viên lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II

Sau thời gian học tập, 100% học viên đều hoàn thành chương trình theo qui định và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 10 học viên xếp loại Giỏi, đạt tỷ lệ 17,2%; 08 học viên xếp loại Khá, đạt tỷ lệ 13,8%; 40 học viên xếp loại Trung bình, TBK chiếm tỷ lệ 69%. Nhìn chung các học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp, xác định đúng đắn động cơ và mục đích học tập, tham gia đầy đủ, bảo đảm nghiêm túc, có ý thức trách nhiệm trong học tập, chủ động góp ý xây dựng bài và tham gia các hoạt động chung của lớp.

a9.jpg

Đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã chúc mừng, ghi nhận tinh thần, ý thức học tập, rèn luyện và kết quả đạt được của các học viên lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II, năm 202$. Đồng thời, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị các học viên sau khoá học tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị; đảm bảo các điều kiện để được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

a10.jpg

Các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, được khen thưởng

Tại Lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân đã khen thưởng cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

       Trung Tuyến - Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện