Thọ Xuân quyết tâm trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Đăng lúc: 08/02/2024 (GMT+7)
100%

- Xác định là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân luôn hoạch định những đường hướng quan trọng nhằm tạo đột phá xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

177d2144609t87680l0.jpg 

Huyện Thọ Xuân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: Lê Phượng

Bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 34/38 chỉ tiêu; trong đó có 26/26 chỉ tiêu tỉnh giao đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, cụ thể:

Kinh tế tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 6,3%, đứng thứ nhất trong vùng, đứng thứ 2 trong tỉnh. Lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì sản xuất ổn định và tăng sản lượng.

Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thương mại tăng trưởng cao so với cùng kỳ, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 117,8 nghìn tấn; sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, đã tổ chức khởi công dự án Cụm công nghiệp Xuân Lai tạo động lực thu hút các nhà đầu tư.

Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao so với mặt bằng chung của tỉnh; điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2045; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thọ Xuân; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia; tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2023. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Có thể khẳng định, những kết quả nổi bật đạt được đã tạo đột phá, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, toàn diện. Điều đó được minh chứng cụ thể trong năm, tổng vốn đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện ước đạt 6.004 tỷ đồng, đạt 101,1% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 673.801 triệu đồng, đạt 147,8% dự toán tỉnh giao, đạt 61,1% dự toán huyện giao. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao khi thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2023 ước đạt 63,8 triệu đồng (vượt kế hoạch). Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 98,5% (vượt kế hoạch)...

Năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra; huyện Thọ Xuân tiếp tục quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38/38 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu về kinh tế; 15 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 4 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về an ninh trật tự, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, huyện Thọ Xuân quyết tâm thực hiện hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm tiếp tục củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết; quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách gắn với nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm. Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Lê Đình Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân

Nguồn;(Baothanhhoa.vn)