Thọ Xuân đẩy mạnh công tác thanh tra để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm

Đăng lúc: 10/07/2024 (GMT+7)
100%

- Xác định công tác thanh tra là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chức năng triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

177d2150333t90550l0.jpg 

Cán bộ Phòng Thanh tra huyện Thọ Xuân thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tháng 5/2024, Thanh tra huyện Thọ Xuân ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Thọ Diên trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2023. Ngoài những mặt tích cực mà xã Thọ Diên đã đạt được, Thanh tra huyện Thọ Xuân cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Theo đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC và kiến nghị phản ánh còn hạn chế, chưa được theo dõi và chỉ đạo sát sao. Việc chấp hành quy định của pháp luật về PCTN tiêu cực, chưa tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra, giám sát nội bộ, thực hiện trách nhiệm trong kế hoạch PCTN; công tác lưu trữ hồ sơ tuyên truyền pháp luật về PCTN chưa được quan tâm thực hiện. UBND xã Thọ Diên ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công của xã năm 2023 khi chưa lấy ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn cơ quan trước khi ban hành và không có hồ sơ công khai đến cán bộ, công chức xã... Công tác minh bạch trong quản lý sử dụng đất, UBND xã Thọ Diên chưa niêm yết công khai các quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồ án điều chỉnh quy hoạch, bản đồ quy hoạch tại trụ sở HĐND và UBND xã chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Đất đai năm 2013...

Với những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra, Thanh tra huyện Thọ Xuân kiến nghị Đảng ủy, HĐND xã Thọ Diên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát đối với UBND xã trong việc quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. Kiến nghị UBND xã, Chủ tịch UBND xã Thọ Diên tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan và đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Đây là một trong 3 kết luận mà Thanh tra huyện Thọ Xuân đã chỉ ra trong 3 cuộc thanh tra về trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn KNTC và PCTN, tiêu cực đối với chủ tịch UBND các xã Xuân Minh, Thọ Lâm, Thọ Diên. Đồng chí Lê Chí Tuấn, Chánh Thanh tra huyện Thọ Xuân cho biết: Thực hiện Quyết định số 4902/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2024, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Thanh tra huyện Thọ Xuân đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên rà soát lại những vụ việc tồn đọng; tập trung nắm bắt tình hình Nhân dân, việc giải quyết đơn thư tại cơ sở, các vụ việc phát sinh, tiềm ẩn khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm ngăn ngừa sai phạm. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, tham mưu xử lý nhiều vụ, việc, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Cùng với đó, công tác thanh tra trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo cũng được thanh tra huyện Thọ Xuân quan tâm giải quyết, Thanh tra huyện và Ban tiếp công dân huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu; tích cực, chủ động phối hợp với các phòng, ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo quy định; hằng tuần tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện. Qua đó, các vụ việc khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được đảm bảo, hạn chế tình trạng công dân đến Trụ sở tiếp công dân cấp trên hoặc gửi đơn thư vượt cấp, góp phần giảm được các bức xúc của công dân, lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được củng cố, nâng lên, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Từ đầu năm đến nay, tại Trụ sở tiếp công dân huyện đã thực hiện tiếp 121 lượt công dân, trong đó chủ yếu công dân đến khiếu nại về lĩnh vực đất đai, môi trường và chính sách xã hội... Sau khi tiếp nhận đơn, thư của công dân, Thanh tra huyện đã tham mưu UBND huyện và các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo giải quyết có lý, có tình, dứt điểm từng vụ việc, tạo được sự đồng tình ủng hộ và tin tưởng của người dân.

Thời gian tới, Thanh tra huyện Thọ Xuân tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn, thư, nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ chuyên môn, lãnh đạo địa phương; đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm cán bộ trong việc giải quyết KNTC ở cơ sở, đối thoại làm rõ vấn đề ngay từ khi người dân mới có đơn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.
Nguồn;(Baothanhhoa.vn)