Thao giảng Giảng viên lý luận chính trị Cụm số I, năm 2023

Đăng lúc: 25/05/2023 (GMT+7)
100%

Ngày 25/5/2023, tại Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hoá phối hợp với Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức khai mạc thao giảng Giảng viên lý luận chính trị Cụm số I, năm 2023 gồm 5 đơn vị: Thọ Xuân, Nga Sơn, Quan Hoá, Cẩm Thuỷ và thị xã Nghi Sơn.


T1.png
( Toàn cảnh Lễ khai mạc thao giảng)
T 3 (1).png
( Các đại biểu dự Lễ khai mạc thao giảng)
Về dự Lễ Khai mạc thao giảng có các đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Ngọc Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nga Sơn; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân; Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân. Cùng tham dự có các đồng chí là Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm Chính trị các huyện trong cụm; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện uỷ Thọ Xuân; Tham dự thao giảng có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức của 5 huyện trong cụm và 71 đồng chí học viên lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II của huyện Thọ Xuân.
T 2.png
( Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng BTG Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc)

Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn khẳng định: Giảng dạy lý luận chính trị có vai trò quan trọng nhằm giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trang bị, củng cố thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng cho cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao kiến thức lý luận, nhận thức đúng đắn thực tiễn, tránh được sai lầm trong nhận thức và hành động.
T 4 (1).png

Vì vậy, đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị: Đối với các đồng chí giảng viên, bám sát quy định để thực hiện tốt nội dung thao giảng. Đối với Hội đồng thẩm định, tham gia dự giờ đầy đủ, đánh giá khách quan, trung thực kết quả của từng giảng viên. Các đồng chí học viên tham dự chương trình bồi dưỡng đảng viên mới chấp hành tốt nội quy học tập để buổi thao giảng diễn ra thành công tốt đẹp.
T 5 (1).png
( Đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân phát biểu chào mừng tại Lễ thao giảng)


Phát biểu chào mừng Thao giảng, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân đã giới thiệu khái quát về đất và người Thọ Xuân, quá trình phát triển của huyện Thọ Xuân đến các đơn vị tham gia thao giảng trong cụm. Đồng thời, đồng chí cũng đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận chính trị.
T8.png

Những năm qua, huyện Thọ Xuân luôn quan tâm và đặc biệt chú trong đến công tác giáo dục lý luận chính trị như: quan tâm và nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức trong huyện, góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành thị xã, là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ của tỉnh; một trung tâm động lực quan trọng, góp phần đưa tỉnh Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2045 là đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu của tỉnh.
T 11.png

 
T 7 (1).png
 
Trong thời gian 01 ngày, các giảng viên kiêm chức của 5 đơn vị: Thọ Xuân, Nga Sơn, Quan Hoá, Cẩm Thuỷ và thị xã Nghi Sơn thực hiện giảng dạy nội dung chương trình bồi dưỡng đảng viên mới.

T 10 (1).png
 
T6.png
 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ bổ ích và cần thiết, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên nói chung và giảng viên kiêm chức nói riêng. Đồng thời, cũng là dịp để các đồng chí giảng viên trao đổi, học tập tìm ra phương pháp giảng dạy tiên tiến, kinh nghiệm trong truyền đạt lý luận chính trị, thi đua dạy tốt, học tốt, đưa hoạt động của Trung tâm Chính trị cấp huyện ngày càng hiệu quả. Thông qua thao giảng, giúp cấp uỷ các cấp nhận thức đầy đủ hơn về công tác giáo dục chính trị, về vị trí, vai trò của Trung tâm Chính trị cấp huyện. Từ đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các Trung tâm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
    Lê Thơ-Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện