Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện Thọ Xuân: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Đăng lúc: 04/07/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 04/7/2024, Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện chủ trì hội nghị.

103_1085.00_00_00_00.Still001.jpg
( Toàn cảnh hội nghị)
Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; thành viên BCĐ xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy và cán bộ theo dõi công tác XDCS của Ban CHQS huyện. 
8 (9) (1).jpg
( Đồng chí Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện báo cáo tại hội nghị)
Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân nên việc triển khai nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định; kinh tế phát triển, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được tăng cường; qua đó đã củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền. 
10 (9).jpg
( Đại biểu dự hội nghị)
Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xã, thị trấn được thực hiện công khai theo quy định; Ban thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn được kiện toàn, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Nhân dân. Việc thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngày càng được quan tâm và thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong các doanh nghiệp, việc thực hiện QCDC ngày càng được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Các thành viên Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện, Ban XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở thường xuyên theo dõi, chỉ đạo cơ sở triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
4 (9) (1).jpg

6 (8) (1).jpg

7 (7) (1).jpg
( Đại biểu thảo luận tại hội nghị)
Tại hội nghị, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm; bàn các giải pháp để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
14 (5) (1).jpg
( Đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị)
Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các thành viên Ban chỉ đạo, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong sự phối hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; đồng thời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã phân tích chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả  nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện và cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở;
12 (8) (1).jpg
( Đại biểu dự hội nghị)
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình số 20 của BTV Huyện ủy; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp” 2024; thường xuyên nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh; Chỉ đạo đôn đốc, nâng cao chất lượng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại các xã, thị trấn và ra mắt thành công mô hình cấp huyện; tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cấp huyện với cán bộ, hội viên Hội Nông dân.
9 (9) (1).jpg
( Đại biểu dự hội nghị)
Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là việc thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện đảm bảo minh bạch, khách quan, tạo được sự ủng hộ và đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện; sự chung tay của các tập thể, cá nhân, con em xa quê và các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 01 giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
11 (8) (2).jpg
( Đại biểu dự hội nghị)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, vai trò, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện và Ban XDCS và thực hiện QCDC các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ từng thành viên BCĐ xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC huyện bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.
Lê Thơ- Hồng Tăng, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện