Hội nghị giao ban khối Văn hóa- xã hội triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

Đăng lúc: 30/11/2023 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 30/11/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban khối Văn hóa - Xã hội, đánh giá công tác tháng 11, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ngành trong khối.
a1.jpg

Kết quả nổi bật trong tháng 11/2023, đó là, các phòng, ngành trong khối đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra trên các  lĩnh vực. Theo đó, các ngành, đơn vị trong khối Văn hóa - Xã hội của huyện đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác dạy và học được đảm bảo, hoàn thành số lượng trường đạt chuẩn theo kế hoạch đã được kiểm tra và công nhận. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của các di tích lịch sử được quan tâm, công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Chăm lo và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng, chỉ tiêu giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm lo sức khỏe cho Nhân dân, quản lý việc hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Lĩnh vực Văn hóa thông tin, tuyên truyền, thể dục thể thao thực hiện tốt, đảm bảo tính thời sự chính xác. Tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong dịp Kỉ niệm 55 năm kết nghĩa Thọ Xuân - Quế Sơn

Hội nghị đã thảo luận, khẳng định những việc đã làm được, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn hóa- xã hội đã ghi nhận và biểu dương kết quả các phòng, ngành trong khối đã đạt được, đồng thời giao nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2023 và những nhiệm vụ trước mắt cho từng phòng, ngành và yêu cầu nghiêm túc thực hiện. Đồng chí nêu rõ: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ quan trọng của đất nước và của huyện. Rà soát và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện nề nếp kỉ luật, kỉ cương hành chính, xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của khối đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội trên địa bàn huyện.

                                                           Trung Tuyến
                                   ( Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch Thọ Xuân)