Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững - Góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%

Ngày 21/6/2024, huyện Thọ Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn huyện lần thứ IV - giai đoạn 2024 - 2029. Tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có bài phát biểu quan trọng. Trung tâm VHTT, TT Và DL huyện Thọ Xuân giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 dt24.jpg
Kính thưa đồng chí Mai Xuân Liêm, UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh.
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý.
Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo huyện.
Kính thưa Đại hội!
 
Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo huyện rất vui mừng đến dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thọ Xuân lần thứ 4. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện, các vị đại biểu khách quý, cùng 85 đại biểu ưu tú lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý.
Kính thưa Đại hội!
Thọ Xuân là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; nơi sinh sống quần tụ hòa thuận, đoàn kết, gắn bó lâu đời của 7 dân tộc anh em. Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thọ Xuân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số, đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển huyện. Một số kết quả nổi bật đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ước đạt 12,42%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 63,8 triệu đồng.Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại đều phát triển mạnh, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao so với kế hoạch. Chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫuđược tập trung lãnh đạo,chỉ đạo, đến nay đã hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM nâng cao đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận.
Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa. Tình hình chính trị xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng cao.
Những kết quả đó, đều có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện.
dt20.jpg
Từ chỗ các xã dân tộc, miền núi trong huyện có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao. Đến nay, diện mạo đã có những đổi thay tích cực; nhiều xã thực sự là miền quê đáng sống cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. Kinh tế liên tục tăng trưởng. Các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ - thương mại đều phát triển khá; có nhiều mô hình về phát triển sản xuất công - nông nghiệp - lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ gắn với cộng đồng dân cư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, góp phần làm thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện.
Công tác giáo dục ở các xã vùng dân tộc miền núi trong huyện tiếp tục phát triển. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc được quan tâm, cơ sở vật chất trạm y tế được đầu tư nâng cấp đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy các di tích, di sản văn hóa mang bản sắc văn hóa dân tộc, các trò chơi, trò diễn dân gian, các môn thể thao truyền thống được quan tâm khôi phục.
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng các xã dân tộc, miền núi được nâng lên; đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc được giữ vững. Niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước được củng cố và tăng cường hơn.
 Trong đó có đóng góp quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua, trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở.
dt12.jpg
Chúng ta không chỉ vui mừng trước những đổi thay mạnh mẽ của bản làng; mà còn được chứng kiến những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự,...đặc biệt là được chứng kiến những đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội,...
Với những nỗ lực, cố gắng và những đóng góp quan trọng của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước các cấp tuyên dương và tặng thưởng các phần thưởng cao quý.
Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng vươn lên và những thành tích mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số huyện ta đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng dịp này về những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
dt14.jpg
Thưa các vị đại biểu, khách quý!
Thưa toàn thể Đại hội!
Kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, đáng phấn khởi, song so với yêu cầu thực tiễn cần thẳng thắn nhìn nhận, công tác dân tộc, chính sách dân tộc của huyện vẫn còn những hạn chế, bất cập như đã nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Tôi cho rằng có một số vấn đề cần được Đại hội quan tâm, đó là: Phát triển kinh tế - xã hộivùng đồng bào dân tộc, miền núi của huyện chưa được khai thác phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của vùng. Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo chưa thực sự bền vững; đời sống đồng bào tuy được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, còn chênh lệch về mức sống với các vùng trong huyện.Nhiều nét văn hóa mang bản sắc đang đứng trước nguy cơ mai một, chậm được khôi phục. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định.
Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sâu, phân tích rõ về những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời tích cực đóng góp với Đại hội các biện pháp, giải pháp khắc phục, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc, phát huy hơn nữa vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó, góp phần cùng cả huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
dt15.jpg
Thưa các vị đại biểu, khách quý!
Thưa toàn thể Đại hội!
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thọ Xuân diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong ba huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh, trở thành thị xã Thọ Xuân trước năm 2030; đến năm 2045, Thọ Xuân là đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu của tỉnh Thanh Hóa.
Tôi đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029 được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đó, trong thời gian tới, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào các dân tộc trong huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:
Thứ nhất,các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí của công tác dân tộc, tầm quan trọng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển toàn diện của huyện.
Thứ hai,Huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc; Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc, người có uy tín, là hạt nhân tích cực, vận động, thuyết phục, truyền cảm hứng để đồng bào các dân tộc thiểu số tự lực, tự cường, phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững.
 Thứ ba,tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi; ưu tiên lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn lực trên địa bàn để triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc. Chú trọng phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, nhất là du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa, các lễ hội truyền thống, các trò chơi, trò diễn dân gian.
dt16.jpg
Thứ tư, tăng cường xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Tập trung đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng y tế, giáo dục đào tạo. Tăng cường đào tạo nghề gắn xuất khẩu lao động, tạo việc làm mới cho đồng bào các dân tộc, nhất là việc làm đối với đồng bào phải bố trí tái định cư để thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và các dự án trên địa bàn. Chú trọng bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, các di sản phi vật thể của các dân tộc, các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn gắn với phát triển du lịch cộng đồng như: Lê hội Đền Mường Tiên Bạn, Ba Ngọc, Phủ Día; các trò chơi, trò diễn dân gian như: Đánh mảng, múa Pồn Pông, cồng chiêng, nhảy sạp (Xuân Phú, TT Sao Vàng), các môn thể thao truyền thống, đẩy gậy, đu cây...
Xây dựng thế trận lòng dân và an ninh nhân dân để bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc tại cơ sở. Không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào các dân tộc thiểu số; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Thứ năm, tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc năng động, sáng tạo, tận tâm, tận lực vì sự nghiệp phát triển của quê hương; đẩy mạnh phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trong đồng bào các dân tộc làm hạt nhân nòng cốt xây dựng các phong trào ở các thôn, làng.
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; và các phong trào nhằm giúp dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng.
dt17.jpg
Kính thưa đại hội!
Nhiệm vụ trong năm 2024 và giai đoạn tiếp theo là rất lớn lao; với truyền thống của dân tộc và quê hương, chúng ta tin tưởng rằng, thời gian tới, đồng bào các dân tộc huyện Thọ Xuân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xứng đáng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân, phấn đấu trở thành thị xã Thọ Xuân trước năm 2030.
Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên BTV, PCT UBND tỉnh, Ban Dân tộc, các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong thời gian qua đã luôn quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ huyện Thọ Xuân thực hiện tốt công tác công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Trong thời gian tới mong rằng các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hơn nữa đề huyện Thọ Xuân thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao về công tác dân tộc.
Một lần nữa, tôi xin kính chúc các vị đại biểu tham dự Đại hội sức khỏe và hạnh phúc.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân