TB-MTTQ-BTT

Đăng lúc: 10/07/2024 (GMT+7)
100%

Về việc tiếp nhận ủng hộ Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong 2 năm 2024 - 2025

     Thực hiện Chỉ thị số 22 - CT/TU ngày 03/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025.
       Thực hiện Kế hoạch số 03 - KH/BCĐ, ngày 23/4/2024 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong 02 năm 2024 - 2025.         
      Tính từ ngày 15/4/2024 đến 17h 00' ngày 10/7/2024, Quỹ Vì người nghèo huyện do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân quản lý đã tiếp nhận được sự ủng hộ của 97 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 1.598.702.655 đồng (Một tỉ, năm trăm chín tám triệu, bảy trăm lẻ hai nghìn, sáu trăm năm mươi lăm đồng). Đối với các xã, thị trấn đã có 30/30 đơn vị đã vận động ủng hộ với tổng số tiền là 3.017.229.000đồng (Ba tỉ, không trăm mười bảy triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn đồng) 

Xem chi tiết tại đây.
Thong-bao-so-04-ngay-10.7(10.07.2024_17h39p29)_signed.pdf