Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013 - 2023

Đăng lúc: 10/05/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 10/5/2023, Công an huyện Thọ Xuân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 - 2023.

125.jpg
Tham dự hội nghị, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Thượng tá Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Đoàn công tác. Về phía huyện Thọ Xuân có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Công an huyện, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn; Chỉ huy các Đội nghiệp vụ Công an huyện và Trưởng Công an các xã - thị trấn trên địa bàn.
CHAN.png
Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp, Công an huyện, UB MTTQ huyện và các Tổ chức thành viên đã tham mưu và ban hành nhiều văn bản tổ chức triển khai thực hiện. Chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở được nâng lên, có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. 
128.jpg
Đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng phù hợp với lứa tuổi, đối tượng, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT, về chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo, công tác bảo đảm ANTT, đảm bảo TTATGT. … để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.  Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết với phong trào cách mạng khác của toàn Đảng, toàn dân và các đoàn thể. Đã phối hợp xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng. Tiêu biểu như MTTQ huyện đã thành lập 274 Tổ hòa giải; xây dựng được 62 mô hình, trong đó có 22 mô hình "Khu dân cư tự quản về ATTP”, 01 mô hình Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường", 39 mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Hội CCB phối hợp xây dựng mô hình "Tổ 3 trên 1". Hội LHPN với các mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em", 122 mô hình "Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm", 115 mô hình "Gia đình 5 không 3 sạch", 38 mô hình "Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc". Huyện Đoàn Thọ Xuân thành lập và duy trì 30 CLB "Thắp sáng niềm tin", xây dựng 06 mô hình “Tuổi trẻ phong chống tôi phạm”, 30 mô hình “Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”, 21 mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về ANTT”, 77 mô hình “Cổng trường ATGT – xanh , sạch, đẹp”,…
130.jpg
Công tác xây dựng lực lượng Công an, các tổ chức đoàn, hội trong sạch, vững mạnh được chú trọng và thực hiện thường xuyên, liên tục. Quần chúng Nhân dân đã tích cực và mạnh dạn hơn trong tham gia các phong trào, giúp đỡ và cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Lực lượng Công an đã thực sự chủ động và thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với MTTQ và các tổ chức thành viên góp phần quan trọng để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
77.jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những cách làm hay, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuấ một số biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm ANTT nói chung, trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng.
33.jpg
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09.
A HAI.png
Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và đông đảo Nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Bộ Công an và của tỉnh về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn kết với các phong trào cách mạng khác như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
126.jpg
Tiếp tục củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả, đặc biệt là mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, các câu lạc bộ Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở, động viên Nhân dân tích cực xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa và khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT. Kịp thời đề xuất động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển. Đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống, thượng tôn pháp luật; vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trong bảo vệ ANTT, tích cực, tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đề nghị lực lượng Công an làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế để khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
150.jpg
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" giai đoạn 2013 - 2023./.
Lê Hải - Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân