Hạt kiểm lâm Thọ Xuân: Chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Đăng lúc: 08/07/2024 (GMT+7)
100%

Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng luôn được cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Thọ Xuân xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và được thực hiện nghiêm túc, qua đó góp phần bảo đảm an ninh rừng ở địa phương.

kl.png
Hạt Kiểm lâm Thọ Xuân phối hợp với các đơn vị kiểm tra công tác PCCC rừng

Toàn huyện Thọ Xuân có 2.995ha rừng, trong đó din tích rng t nhiên là 15,84 ha, din tích rng trng là 2.979 ha. Để bảo vệ, ổn định an ninh rừng, đảm bảo không để cháy rừng xảy ra, thời gian qua, Hạt kiểm lâm Thọ Xuân đã xây dựng phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều biện pháp, như: Tham mưu cho UBND huyện triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC rừng. Xây dựng Kế hoạch, Phương án chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 13 ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã có rừng củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ, đội tuyên truyền tại các xã: Thọ Lâm, Xuân Phú, Quảng Phú, Xuân Bái, thị trấn Lam Sơn với 360 thành viên, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, biên tập và cấp phát tài liệu tuyên truyền cho các Tổ để tuyên truyền; làm tốt công tác thường trực PCCCR tại các xã. Chỉ đạo các thôn, các chủ rừng tăng cường thực hiện các biện pháp PCCC rừng, chuẩn bị tốt mọi lực lượng, phương tiện, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Bên cạnh đó, chú trọng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ rừng, PCCCR qua nhiều hình thức như trên hệ thống loa đài truyền thanh của các xã, thôn và thông qua các cuộc họp dân để mọi người dân được biết và thực hiện. Cùng với công tác tuyên truyền, hướng dẫn, Hạt kiểm lâm Thọ Xuân đã nghiêm túc thực hiện việc trực chỉ huy PCCC rừng; thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, kiểm soát chặt chẽ; phân công thành viên BCĐ tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo cơ sở về thực hiện các biện pháp PCCC rừng, đặt biệt ở khu di tích lịch sử Lam kinh; hướng dẫn, tổ chức quản lý các hộ gia đình xử lý thực bì (khu vực trồng mía) ở khu vực liền kề với rừng và thảm thực bì dễ cháy. Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn huyện, công tác PCCC rừng ổn định, không có vụ cháy rừng nào xảy ra.                    
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân