Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thọ Xuân: Đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng”

Đăng lúc: 14/09/2023 (GMT+7)
100%

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Thi đua Quyết thắng”, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thọ Xuân thường xuyên quan tâm và đẩy mạnh phong trào thi đua này trong lực lượng vũ trang của địa phương.

QS2.png
Thực hiện phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “LLVT Thanh Hóa đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” gắn với phong trào “Thi đua Quyết thắng”, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện giao cho các đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch thi đua. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung, mục tiêu của các phong trào thi đua đến cán bộ, chiến sĩ LLVT, nhằm tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký thi đua bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn.
Nét nổi bật là Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã gắn phong trào với việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT huyện đã đăng ký cam kết tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, các chi bộ đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 847 vào chương trình, kế hoạch sinh hoạt định kỳ hằng tháng.
Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quân sự, hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thọ Xuân ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Trong đó phải kể đến, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Toàn huyện có 233 công dân trúng tuyển, đạt 100% kế hoạch, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự là 211 công dân và nghĩa vụ công an Nhân dân là 22 công dân. Đặc biệt Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho huyện tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023 được Ban chỉ đọa diễn tập tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao.
QS1.png
Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, với khí thế thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, Ban CHQS huyện đã chủ động, tích cực trong làm mới, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo quy định mới. Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao ý thức cảnh giác, nắm chắc các phương án và tổ chức luyện tập thuần thục hàng tháng; 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Bước vào thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023, Ban CHQS huyện Thọ Xuân tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức huấn luyện, nhất là tập trung bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp. Ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện đã có hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ làm công tác huấn luyện triển khai thống nhất các nội dung, để các đơn vị cơ sở tích cực chủ động chuẩn bị kế hoạch, sổ sách giáo án bài giảng, tài liệu, mô hình học cụ, quân số; làm tốt công tác tham mưu, xây dựng và đưa thao trường bắn của huyện vào phục vụ kiểm tra huấn luyện cho các đối tượng đạt kết quả tốt.
Mặt khác, Ban CHQS từ huyện đến cơ sở chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương mở lớp tập huấn cho cán bộ các cấp về cách soạn thảo giáo án quân sự, chính trị, phương pháp giảng dạy chính trị và huấn luyện quân sự, làm cơ sở thống nhất trong toàn cơ quan, đơn vị. Kết quả kiểm tra giáo án quân sự, chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% khá giỏi. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên và huấn luyện theo chuyên ngành, binh chủng 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 78 đến 80% khá giỏi; thực hiện luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thao tác, sử dụng súng máy phòng không 12,7 ly.
Những năm vừa qua, LLVT huyện Thọ Xuân đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc đóng góp công sức, trí tuệ để cùng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Thực hiện phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM” do Bộ CHQS tỉnh phát động, Ban CHQS huyện đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của XDNTM. Đồng thời, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện tự nguyện ủng hộ 1 ngày lương và mỗi cán bộ ban CHQS các xã, thị trấn, lực lượng dự bị động viên hưởng ứng ủng hộ từ 40.000 đến 50.000 đồng/năm để hỗ trợ các xã XDNTM. Với khoảng 100 triệu đồng quyên góp được, hằng năm, LLVT huyện Thọ Xuân hỗ trợ từ 1 đến 2 xã xây dựng nhà cho các hộ nghèo, xây dựng nhà văn hóa thôn, sửa chữa trường, lớp học, trạm y tế. Cùng với đó, Ban chỉ huy quân sự huyện hỗ trợ các xã thực hiện tốt tiêu chí về quốc phòng - an ninh trong Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao.
Phong trào “Thi đua Quyết thắng” đã và đang thực sự là động lực thúc đẩy LLVT huyện Thọ Xuân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ huyện.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân