Xuân Lai nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn

Đăng lúc: 06/05/2024 (GMT+7)
100%

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn, thời gian qua, xã Xuân Lai luôn quan tâm bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống, từ đó, diện mạo ở địa phương ngày càng được đổi mới, người dân đã hình thành thói quen, có trách nhiệm trong bảo vệ môi trường.

T 2 (2).png
( Phụ nữ xã Xuân Lai chăm sóc tuyến đường hoa) 
Xã Xuân Lai hiện có 1.512 hộ, với trên 5.200 nhân khẩu, sinh sống ở 7 thôn. Xác định công tác đảm bảo vệ sinh môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống người dân. Bám sát Kế hoch s 93 ca UBND huyn Th Xuân về đảm bo vệ sinh môi trường và xây dng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, giai đoạn 2023-2024; Ngh quyết ca BCH Đng b xã v phương hướng nhim v năm 2024, xã Xuân Lai đã quán triệt, trin khai các ni dung đến toàn th cán bộ, đảng viên; ban hành Ngh quyết, các công văn, Kế hoạch tp trung lãnh đo, ch đo UBND, MTTQ, các đoàn th chính tr-xã hội, cp u chi b các thôn và đã được các thôn trong xã tích cc trin khai thc hin có hiu qu.
T 8 (1).png
( Đồng chí Trịnh Duy Châu, thôn trưởng thôn 1 xã Xuân Lai)
Đồng chí Trịnh Duy Châu, thôn trưởng thôn 1 xã Xuân Lai cho biết: “ Thực hiện ch trương của Thường trực Đng ủy, Kế hoạch của UBND, MTTQ xã về xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn, thôn 1 chúng tôi đã họp cấp uỷ chi b và trin khai ch trương, Kế hoạch đến toàn th Nhân dân trong khu dân cư và được Nhân dân đng thuận thng nht cao; đồng thời chúng tôi cũng đã giao trách nhiệm cho các thành viên trong Ban công tác mặt trận, các chi hội đảm nhận các phần việc cụ thể; Vào sáng th 7 hoặc Ch Nhật hàng tuần, Nhân dân trong thôn luôn duy trì công tác tng dọn v sinh môi trưng; thôn chúng tôi cũng đã thành lập, ra mt Ban ch đạo điều hành khu dân cư "sáng-xanh-sạchẹp và an toàn" đ tiếp tục tuyên truyn, hướng dn Nhân dân khu dân cư duy trì tốt công tác dọn VSMT tạo cnh quan môi trưng xanh-sạchẹp".
T 3 (4).png
( Phụ nữ xã Xuân Lai chăm sóc tuyến đường hoa) 
Nhiều phong trào liên quan đến công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Xuân Lai được MTTQ và các Đoàn thể xã phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả như: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”các mô hình Nhà sạch - Vườn đẹptrồng và chăm sóc các tuyến đường hoa thay thế c dại, khu cây xanh tuyến đê, đoạn đường phụ nữ tự quản do Hội LHPN xã đm nhn. Đến nay, toàn Hội đã xây dựng được 5 CLB " 5 không, 3 sạch", 07 đoạn đưng ph n t qun v VSMT, 7 mô hình " T thu gom phế liệu đến triệu phn quà san s yêu thương" và duy trì hiệu qu mô hình " làn nha thay thế túi ni lông". Phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, duy trì ph trách t qun VSMT sân vận động, nhà bia Liệt s của xã; trng, chăm sóc các tuyến cây xanh trên địa bàn xã do Đoàn thanh niên đm nhậnHội CCB với mô hình thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng. Hội Nông dân đảm nhận thực hiện công tác vệ sinh môi trường, các tuyến đưng trục giao thông chính nội đồng các thôn. MTTQ xã xây dựng các mô hình " Khu dân cư sáng-xanh-sạchẹp và an toàn".
T 4 (7).png
( Đoàn viên Công đoàn UBND xã Xuân Lai dọn VSMT khu vực công sở xã)
Các cơ quan, đơn vị trường hc, khu công s xã duy trì tng dn v sinh vào th 2 hàng tun; các thôn đều duy trì tng dn vệ sinh môi trường vào th By hoc Ch nht hàng tuần; đồng thi, thc hin tt vic trồng hoa thay thế cỏ dại hai bên đường, tập kết rác đúng nơi quy định; xã cũng đã hướng dẫn Nhân dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình,... Thông qua các mô hình, phong trào đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong xã tích cực tham gia.
T 9 (2).png
(Chị Trịnh Th Lan, hội viên chi hội Phụ nữ thôn 5, xã Xuân Lai)
Chị Trịnh Th Lan, hội viên chi hội Phụ nữ thôn 5, xã Xuân Lai cho biết: Hội viên ph n chúng tôi nhận thc được việc đm bảo VSMT xanh-sạchẹp là tt cho sc khỏe con ngưi, nên việc dọn VSMT là vic làm thường xuyên của hội viên chúng tôi;Vào chiều th By, Ch Nhật hàng tuần toàn th hội viên ph n thôn, xóm chúng tôi đều tham gia tng dọn VSMT đường làng, ngõ xóm và dọn v sinh thường xuyên hàng ngày trưc, sau nhà mình; trng hoa mới, b sung các loại cây cnh dọc bên đường; thu gom rác thải và tập kết đúng nơi quy định đ tạo môi trưng luôn phong quang, sạch đẹp".
T 10 (1).png
( Tuyến đường thôn, xóm phong quang, xanh-sạch-đẹp)
Đặc biệt, năm 2024, bám sát phương hướng nhim v của Đảng u, UBND, Kế hoch liên tch s 01 ca Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính tr - xã hi, MTTQ và các đoàn thểđã xây dng, trin khai thc hin kế hoch sát vi tình hình thc tế. Trong đó, MTTQ đã phối hợp ra mt, xây dựng 7 mô hình Khu dân cư "Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp - An toàn" tại 7/7 thôn. Đ thc hin có hiu qu mô hình, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung đẩy mnh công tác tuyên truyn trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân v ý nghĩa, tm quan trng ca vic xây dng cảnh quan môi trường sáng - xanh- sch- đẹp, an toàn vi h thống cây xanh, đường hoa trên các tuyến đường, khu vực dân cư chỉnh trang sạch đẹp, có h thống điện đường đảm bo. Đồng thi, giao từng đoàn thể đảm nhn tng nội dung tiêu chí như: Tiêu chí "Sáng", tiêu chí " An toàn" giao Hi CCB ph trách; tiêu chí "Xanh" giao Đoàn thanh niên;
T 1 (7).png
( Hội viên Phụ nữ dọn VSMT)
Tiêu chí "Sch" giao Hi LHPN, Hội Nông dân và Công đoàn; Tiêu chí " Đẹp" do Ủy ban MTTQ xã ph trách. Theo đó, thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể xã Xuân Lai đã và đang tập trung cao điểm ra quân tng dn v sinh môi trường, trồng, chăm sóc đường hoa, hàng rào xanh, to cảnh quan môi trường "Sáng - xanh - sạch - đẹp-an toàn".
T 5 (1).png
Thời gian tới, Xuân Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; vận động Nhân dân duy trì thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa thân thiện với môi trường.
T 7 (2).png
( Đng chí Trịnh Bá Hin, Chủ tịch UBND xã Xuân Lai)
Đng chí Trịnh Bá Hin, Chủ tịch UBND xã Xuân Lai cho biết: Đ duy trì và thực hiện có hiệu qu công tác đm bảo VSMT, thời gian tới xã tiếp tc tham mưu cho cp ủy Đng, chính quyn ra Ngh quyết chuyên đ đ các chi b họp trin khai đến toàn th cán b, đng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tt công tác VSMT hàng ngày, hàng tun; tiếp tục nâng cao công tác qun lý v VSMT; thường xuyên phân công cán b công chc v thôn, xóm đ đôn đốc, theo dõi việc thực hiện công tác VSMT tại các thôn trên địa bàn đ đảm bảo môi trường phong quang, sạch đẹp”.
Có th
ể nói, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự chung sức đồng lòng ủng hộ của người dân địa phương, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Xuân Lai ngày càng được nâng cao, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần cùng toàn huyện xây dựng thành công huyện NTM nâng cao trong năm 2024. 

Lê Thơ-Khc Cưng, trung tâm VHTT, TT&DL huyện

 

 

 

 

 

Các tin khác