Xã Xuân Sinh: Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Đăng lúc: 14/06/2024 (GMT+7)
100%

Để phát huy quyền làm chủ của người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh và huyện, Ủy ban MTTQ xã Xuân Sinh đã và đang tập trung tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

 xs.png
(Tổ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân thôn Bột Thượng, xã Xuân Sinh triển khai cách thức thực hiện trước khi phát phiếu đến hộ dân)

Xác định việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân là nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Khẳng định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, được Nhân dân hài lòng. Do đó, trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, của huyện, MTTQ xã Xuân Sinh đã tập trung triển khai các bước theo đúng quy trình.
xs2.png
ồng chí Nguyễn Như Thức, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Xuân Sinh)

Đồng chí Nguyễn Như Thức, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Xuân Sinh cho biết: "Sau khi tiếp thu Kế hoạch của tỉnh và huyện, MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai thống nhất thời gian, cách thức thực hiện cụ thể. Đồng thời, thành lập 13 Tổ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn; Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, từ đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong các tầng lớp Nhân dân...."
xs1.png
(Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được MTTQ xã Xuân Sinh triển khai đảm bảo quy trình)

Sau khi triển khai các bước theo quy trình, từ ngày 14 - 16/6/2024, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn xã chủ trì phối hợp cùng các chi hội đoàn thể tổ chức phát phiếu đến từng hộ gia đình. Theo tổng hợp, toàn xã Xuân Sinh có trên 2.860 hộ dân, địa phương phấn đấu phát phiếu đạt trên 90% số hộ. Các phiếu ghi 10 câu hỏi cụ thể, có cột "hài lòng", "chưa hài lòng" và "lý do chưa hài lòng" để người dân lựa chọn câu trả lời với các nội dung gồm: Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất và thông báo rộng rãi đến người dân; Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, có hệ thống biển báo, đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, đạt quy chuẩn phù hợp với quá trình đô thị hóa; Hệ thống thủy lợi được duy trì và nâng cấp thường xuyên. Đảm bảo các yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai; Hệ thống điện được đảm bảo an toàn và mỹ quan; Người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; Các di sản văn hóa của địa phương được tu bổ, tôn tạo và bảo vệ; trường học và chất lượng giáo dục đạt chuẩn theo quy định. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu học nghề, bổ túc nâng cao kỹ năng sản xuất cho nhân dân; Có hình thức hỗ trợ nhân dân xây dựng sản phẩm OCOP; hình thành các sàn thương mại điện tử trong quảng bá, mua bán các sản phẩm địa phương; các sản phẩm chủ lực được truy xuất nguồn gốc; xây dựng hiệu quả các trang thông tin quảng bá về văn hóa, du lịch và các sản phẩm của địa phương; Chất thải rắn được thu gom, xử lý theo quy định; không có các điểm ùn ứ chất thải sinh hoạt tại các khu vực công cộng; môi trường làng nghề an toàn không gây ô nhiễm; các khu dân cư được trồng nhiều cây xanh; có các mô hình về bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả; Cảnh quan môi trường đảm bảo sáng- xanh- sạch- đẹp; người dân được đảm bảo sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung; Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, kết nối điện tử từ huyện đến các xã. Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đồng người trái pháp luật trong Nhân dân; các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự được giải quyết và xử lý triệt để...
xs5.png
(Bà Vũ Thị Xuân, thôn Bột Thượng, xã Xuân Sinh)

Bà Vũ Thị Xuân, thôn Bột Thượng, xã Xuân Sinh nói: "Bản thân tôi thấy nội dung câu hỏi ghi trong phiếu đánh giá rất sát thực. Tôi và gia đình đánh giá cao kết quả xây dựng NTM nâng cao của huyện Thọ Xuân.. Nhờ có xây dựng NTM nâng cao mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân chúng tôi được nâng lên rõ rệt. Tôi thấy rất phấn khởi và hài lòng".
xs4.png
(Ông Đỗ Huy Tục, thôn 5, xã Xuân Sinh)

Còn đây là chia sẻ của ông Đỗ Huy Tục, thôn 5, xã Xuân Sinh: "Tôi thấy công cuộc xây dựng NTM nâng cao của huyện Thọ Xuân đã đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân chúng tôi. Điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư; Điện không còn yếu như trước đây, đường xá đi lại sạch sẽ và thuận lợi, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Nhân dân chúng tôi rất đồng tình ủng hộ với thành quả đạt được. Bản thân tôi rất vui mừng, phấn khởi khi thôn đến lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng, tôi hoàn toàn đồng tình và kính đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận Thọ Xuân đạt huyện NTM nâng cao".
xs6.png
(Người dân xã Xuân Sinh phấn khởi ghi ý kiến vào phiếu đánh giá)

Trên cơ sở lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, MTTQ xã Xuân Sinh tổng hợp báo cáo UB MTTQ huyện theo kế hoạch và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các khu dân cư theo quy định.
Thông qua việc lấy ý kiến, MTTQ xã Xuân Sinh không chỉ thực hiện tốt vai trò giám sát mà còn phát huy có hiệu quả quyền làm chủ của Nhân dân theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, phát huy hơn nữa vai trò của Nhân dân trong xây dựng Thọ Xuân sớm đạt huyện NTM nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn./.                                                                                      
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân