Xã Xuân Hưng tập trung các giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng xã NTM nâng cao

Đăng lúc: 14/05/2024 (GMT+7)
100%

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, xã Xuân Hưng đã xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao cuối năm 2023. Hiện nay, địa phương đang tập trung giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí.

xh4.png
(Cảnh quan môi trường, đời sống Nhân dân xã Xuân Hưng được nâng lên rõ rệt)

Là xã nằm ở phía Tây Bắc của huyện Thọ Xuân và cách trung tâm huyện khoảng 5 km, xã Xuân Hưng có 6 thôn với gần 5 nghìn nhân khẩu. Triển khai Chương trình xây dựng NTM nâng cao, xã Xuân Hưng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, của tỉnh; Ban chỉ đạo xã cùng cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo sâu sát, với sự vào cuộc tích cực từ xã đến thôn; Do đó, kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng khởi sắc; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từng bước phát triển.
xh2.png
(Ông Lê Văn Duẩn, người dân thôn Xuân Lai, xã Xuân Hưng)

Ông Lê Văn Duẩn, người dân thôn Xuân Lai, xã Xuân Hưng phấn khởi nói: "Chúng tôi rất phấn khởi, các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao đã đem lại sự đổi thay về vệ sinh môi trường, đời sống vật chất và tinh thần người dân chúng tôi được nâng lên,..."
xh1.png
(Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng khang trang)

Không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, đồng thời để giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu đến năm 2025, bình quân thu nhập đầu người của địa phương đạt 73 triệu đồng/người/năm, xã Xuân Hưng đã và đang bám sát Chủ trương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cụ thể là Nghị quyết Đảng bộ xã và các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và các chương trình mục tiêu của xã, tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
xh.png
(Đồng chí Vũ Đình Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng)

Đồng chí Vũ Đình Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng cho biết: "Với tinh thần “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần chủ động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu đề ra..."
xh3.png
(Các tuyến đường được nhựa hóa, bê tông hóa khang trang)

Cùng với tuyên truyền, vận động, phát huy  dân chủ, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các các giải pháp phát triển kinh tế, như: Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghiệp trong nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa gắn phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường; Quy hoạch vùng  sản  xuất  thực  hiện cơ giới hóa đồng bộ và thực hiện chuyển đổi đất lúa màu sang chuyên màu, tổ chức sản xuất vùng lúa năng xuất, chất lượng, hiệu quả và thu hút các chính sách đầu tư cho sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xuất khẩu lao động, đào tạo và du nhập các nghề mới. Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực giáo dục, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Không ngừng củng cố, đảm bảo quốc phòng - an ninh; Tiếp tục chăm lo đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.
xh5.png
(Công sở xã Xuân Hưng)

Phát huy nguồn lực trong Nhân dân, tranh thủ các nguồn lực của cấp trên và con em đi làm ăn xa đầu tư về quê hương. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực về quản lý Nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các giải pháp duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương phù hợp với từng giai đoạn phát triển của quê hương, đất nước một cách toàn diện và bền vững ./.
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân 
Các tin khác