Xã Xuân Giang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí Phường

Đăng lúc: 19/02/2024 (GMT+7)
100%

Những năm qua, xã Xuân Giang chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo động lực thực hiện các tiêu chí Phường năm 2024.

 xg3.png
 Với đặc thù là một xã thuần nông, để lãnh đạo phát triển kinh tế, xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải giúp người dân tiếp cận và ứng dụng được tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Do vậy, hàng năm, Đảng ủy đã xây dựng nghị quyết với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương. Trong đó, chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế. Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân thâm canh tăng vụ, đưa cây trồng có giá trịkinh tế cao vào sản xuấtCùng với đó, xã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi xây dựng các gia trại, trang trại.
xg1.png
Bên cạnh đó, xã khuyến khích Nhân dân phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Đến nay, trên địa bàn xã có một số cơ sở sản xuất mộc dân dụng, cơ khí, tổ thợ xây dựng, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi mà thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 65 triệu đồng/người/năm. Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn xã Xuân Giang có sự chuyển biến mạnh mẽ, đến nay cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn đều được xây dựng khang trang góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Công tác quốc phòng - an ninh được quan tâm toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt sau khi đã đạt các tiêu chí NTM năm 2013, Đảng bộ và nhân dân Xuân Giang đã xây dựng NTM nâng cao năm 2021.
xg4.png
Đ/c Ngô Văn Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, cho biết: ” Năm 2024, xã Xuân Giang phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/30 chỉ tiêu đã đề ra. Chú trọng duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM nâng cao; từng bước hoàn thành các tiêu chí Phường. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện công tác chuyển đổi số, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn".
xg2.png
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, xã Xuân Giang tiếp tục khuyến khích nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tập trung nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến sản phẩm an toàn. Đổi mới mô hình quản lý và hoạt động sản xuất nông nghiệp, bảo  đảm linh hoạt và hiệu quả; đẩy mạnh khuyến khích, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ... Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân