Xã Trường Xuân thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn"

Đăng lúc: 04/06/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Trường Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức hội, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực.

A 22.png
( Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường)
Bám sát Kế hoạch số 93 của UBND huyện Thọ Xuân về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, giai đoạn 2023-2024 và Kế hoạch Liên tịch của Ủy ban MTTQ và các Hội đoàn th chính tr-xã hội v xây dựng khu dân cư "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn", Đảng uỷ xã Trưng Xuân đã triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên; ban hành Nghị quyết, các công văn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND, MTTQ, các cấp uỷ chi bộ để tập trung thực hiện; ch đạo, hướng dn các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn “ Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn” và đã được các thôn triển khai thực hiện có hiệu quả, thu hút đông đảo các tng lớp Nhân dân trong xã hưởng ng tham gia tích cực.
A10.png
Ch Trịnh Th Hà, hội viên chi hội Ph n thôn Long Linh Ngoại 2, xã Trưng Xuân)
Ch Trịnh Th Hà, hội viên chi hội Ph n thôn Long Linh Ngoại 2, xã Trưng Xuân chia s: "Ch em hội viên ph n chúng tôi luôn xác định công tác đm bảo v sinh môi trưng là nhiệm v quan trọng đ bảo v sc khỏe cộng đng. Vì vậy được s quan tâm lãnh đạo, ch đạo của cp trên, đối với chi hội ph n và ch em hội viên ph n chúng tôi luôn tích cực tham gia dọn v sinh môi trưng hàng ngày và đặc biệt là vào Ch nhật hàng tun chúng tôi tích cực tham gia tng dọn v sinh môi trưng khu dân cư, tập trung thu gom rác thải v nơi quy định, góp phn bảo v môi trưng, xây dựng khu dân cư " Sáng-xanh-sạchẹp".
A5.png
( Hội viên phụ nữ và Nhân dân xã Trường Xuân tích cực tham gia dọn VSMT)

Theo đó, hiện nay, nhiều phong trào liên quan đến công tác môi trường đã được MTTQ và các Đoàn thể chính tr-xã hội xã Trưng Xuân phát động, triển khai và thực hiện có hiệu quả. Trong đó, MTTQ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM”, mô hình xây dựng khu dân cư " Sáng, xanh, sạch, đẹp , an toàn", đến nay, đã ra mt 14 mô hình khu dân cư " Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn"; Hội LHPN xã đm nhận và thực hiện có hiệu qucuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các mô hình Nhà sạch - Vườn đẹp, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, hàng rào xanh; mô hình " T thu gom phế liệu đến triệu phn quà san s yêu thương", mô hình làn nhựa thay thế túi ni lông được Hội duy trì và thực hiện có hiệu qu.
A9.png
( Mô hình tuyến đường cây thanh niên do Đoàn thanh niên xã Trường Xuân đảm nhận chăm sóc)
Đoàn thanh niên với mô hình " Tuyến đưng cây thanh niên" và phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; Hội CCB với mô hình đường c, mô hình thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng, đưa vào 50 bể chứa và đnh k phi hp đưa đi xử lý theo quy định và ph trách tiêu chí "Sáng"; Hội Nông dân xây dựng, thực hiện mô hình xử lý rác thải bằng men vi sinh thành phân bón hữu cơ, ph trách v sinh tuyến đê sông Chu, v sinh các tuyến kênh mương đng ruộng. Công đoàn thực hiện công tác v sinh môi trưng khu công s, nơi làm việc...
A6.png
( Hội viên phụ nữ xã Trường Xuân quyét dọn, thu gom rác thải) 
Công tác tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu dân cư được Nhân dân các thôn trong xã duy trì dọn vào Ch nhật hàng tuần; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn duy trì thực hiện việc tổng dọn vệ sinh vào chiều thứ 6 hàng tuần;
A11.png

A12.png
( Đoàn viên công Đoàn xã Trường Xuân chăm sóc cây xanh trong khuôn viên công sở xã)
Riêng khu công s UBND, trì duy trì tng dọn VSMT vào th 2 hàng tun. Bên cạnh đó, xã hướng dẫn Nhân dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình,...Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, qua đánh giá, xã Trưng Xuân có 26/26 chỉ tiêu môi trường theo Kế hoạch số 93 của UBND huyện đã đạt theo yêu cầu, trong đó tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế đạt trên 90%;
A20.png
 
A17.png
( Mô hình nhà sạch, vườn đẹp của hội viên phụ nữ xã Trường Xuân)
Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý đt 100%; trên địa bàn xã, các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt đm bo theo quy đnh; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom vận chuyển và xử lý đt 98,5%; 100% v thuốc BVTV được thu gom theo quy định; 100% tuyến đường xã được bê tông hóa, nhựa hóa mặt đường; 14/14 nhà văn hóa-khu th thao thôn được trồng hoa, cây xanh; 100% các tuyến dây thông tin được bó gọn; trên địa bàn xã đã lắp đặt được 45 mắt Camera an ninh
A18.png
( Mô hình nhà sạch, vườn đẹp của hội viên phụ nữ xã Trường Xuân)

Với mục tiêu nâng chất lượng tiêu chí môi trường gắn với xây dựng NTM nâng cao, góp phần thực hiện, duy trì các chỉ tiêu bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn sáng-xanh- sạch- đẹp, thời gian tới, xã Trưng Xuân tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa thân thiện với môi trường.
A15.png
( Đng chí Trịnh Bá Hậu, Bí thư Đng ủy xã Trưng Xuân)
Đng chí Trịnh Bá Hậu, Bí thư Đng ủy xã Trưng Xuân cho biết: "Thời gian tới cp ủy, chính quyn xã Trưng Xuân chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyn, ch đạo MTTQ và các đoàn th vận động đoàn viên, hội viên và toàn th Nhân dân địa phương duy trì, thực hiện tt công tác VSMT; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập th và cá nhân trong việc xây dựng cnh quan môi trưng sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; các thôn tích cực tập trung chnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, trng cây xanh, b sung các thiết chế văn hóa, dụng c TDTT ngoài trời; Tiếp tục duy trì, thực hiện tt các mô hình bảo v môi trưng của các Hội đoàn th...".
A7.png
( Rác thải được bỏ vào thùng đựng rác đúng quy định)
Có th nói, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào xây dựng cnh quan nông thôn và xây dựng mô hình khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” ở xã Trưng Xuân được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực.  Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phn cùng toàn huyện xây dựng thành công huyện Th Xuân đạt chun NTM nâng cao trong năm 2024.

 Lê Thơ-Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện

 

 

Các tin khác