Xã Tây Hồ: Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Đăng lúc: 15/06/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh và huyện, Ủy ban MTTQ xã Tây Hồ đã và đang tập trung tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

 IMG_20240615_150329.jpg
(Người dân Tây Hồ đọc kỹ nội dung trước khi ghi ý kiến đánh giá của mình vào phiếu)
Xác định việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân là nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Khẳng định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, được Nhân dân hài lòng. Do đó, trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, của huyện, MTTQ xã Tây Hồ đã tập trung triển khai các bước theo đúng quy trình. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, thành lập các Tổ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, MTTQ xã đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
IMG_20240615_150408.jpg
Sau khi triển khai các bước theo quy trình, từ sáng 14/6,  Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn xã chủ trì phối hợp cùng các chi hội đoàn thể đã tổ chức phát phiếu đến từng hộ gia đình. Các phiếu ghi 10 câu hỏi cụ thể, có cột "hài lòng", "chưa hài lòng" và "lý do chưa hài lòng" để người dân lựa chọn câu trả lời với các nội dung gồm: Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất và thông báo rộng rãi đến người dân; Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, có hệ thống biển báo, đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, đạt quy chuẩn phù hợp với quá trình đô thị hóa; Hệ thống thủy lợi được duy trì và nâng cấp thường xuyên. Đảm bảo các yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai; Hệ thống điện được đảm bảo an toàn và mỹ quan; Người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; Các di sản văn hóa của địa phương được tu bổ, tôn tạo và bảo vệ; trường học và chất lượng giáo dục đạt chuẩn theo quy định. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu học nghề, bổ túc nâng cao kỹ năng sản xuất cho nhân dân; Có hình thức hỗ trợ nhân dân xây dựng sản phẩm OCOP; hình thành các sàn thương mại điện tử trong quảng bá, mua bán các sản phẩm địa phương; các sản phẩm chủ lực được truy xuất nguồn gốc; xây dựng hiệu quả các trang thông tin quảng bá về văn hóa, du lịch và các sản phẩm của địa phương; Chất thải rắn được thu gom, xử lý theo quy định; không có các điểm ùn ứ chất thải sinh hoạt tại các khu vực công cộng; môi trường làng nghề an toàn không gây ô nhiễm; các khu dân cư được trồng nhiều cây xanh; có các mô hình về bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả; Cảnh quan môi trường đảm bảo sáng- xanh- sạch- đẹp; người dân được đảm bảo sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung; Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, kết nối điện tử từ huyện đến các xã. Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đồng người trái pháp luật trong Nhân dân; các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự được giải quyết và xử lý triệt để...
Trên cơ sở lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, MTTQ xã Tây Hồ tổng hợp báo cáo UB MTTQ huyện theo kế hoạch và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các khu dân cư theo quy định.
Thông qua việc lấy ý kiến, không chỉ phát huy tt vai trò giám sát ca MTTQ xã mà còn phát huy có hiu qu quyn làm ch của Nhân dân theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phn xây dựng huyện Thọ Xuân sớm đạt huyện NTM nâng cao./.                                    Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân