UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị xét công nhận xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 ( Đợt 2) năm 2024

Đăng lúc: 16/06/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 15/6/2024, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị xét công nhận xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn huyện (đợt 2) năm 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng cấp huyện xét, công nhận xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn đến năm 2030 chủ trì hội nghị.

T 1 (9).png
( Toàn cảnh hội nghị)
Tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên trong Hội đồng xét công nhận xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế huyện; Các đồng chí thành viên Tổ thư ký, giúp việc cho Hội đồng cấp huyện; Chủ tịch UBND, Trưởng Trạm Y tế các xã, thị trấn: Xuân Hồng, Xuân Phong, Thọ Diên, thị trấn Lam Sơn, Xuân Phú, thị trấn Sao Vàng, xã Trường Xuân, Phú Xuân, Xuân Lập, Xuân Minh, Xuân Lai, Xuân Tín, Thuận Minh, Xuân Thiên và Quảng Phú.
T 6 (4).png
( Đại diện Tổ thư ký giúp việc Hội đồng cấp huyện đã báo cáo thẩm định kết quả)
Tại hội nghị, đại diện Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng cấp huyện đã báo cáo thẩm định kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh giao cho huyện Thọ Xuân năm 2024, trong đó có chỉ tiêu thực hiện công nhận 30 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030, UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành các văn bản tổ chức thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn trên địa bàn.
T 4 (9).png
( Đại biểu dự hội nghị)
Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, phòng, ngành đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND, Trạm Y tế các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu của Bộ tiêu chí.
T 3 (7).png
( Đại biểu dự hội nghị)
Tổ thư ký đã tổ chức kiểm tra, thẩm định đánh giá tất cả các tiêu chí: Hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế tại 15 xã, thị trấn (đợt 2) trên địa bàn huyện. Kết quả, 15 đơn vị đủ điều kiện trình cấp trên xét xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế giai đoạn đến năm 2030.
t 14 (5).png
( Đại biểu dự hội nghị)
Đợt 2, thống nhất trình Hội đồng thẩm định cấp huyện xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế cho 15 đơn vị xã, thị trấn gồm: Xuân Hồng, Xuân Phong, Thọ Diên, thị trấn Lam Sơn, Xuân Phú, thị trấn Sao Vàng, xã Trường Xuân, Phú Xuân, Xuân Lập, Xuân Minh, Xuân Lai, Xuân Tín, Thuận Minh, Xuân Thiên và Quảng Phú với số điểm từ 87 đến 91,5/100 điểm.


T 11 (6).png
( Ý kiến thảo luận tại hội nghị)
Trên cơ sơ sở các nội dung báo cáo và qua thực tế xem xét hồ sơ minh chứng của các xã, thị trấn đợt này, các thành viên Hội đồng thẩm định của huyện đã thảo luận và chấm điểm cụ thể cho từng xã, thị trấn gồm 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu gồm: Tiêu chí chỉ đạo điều hành công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; Y tế dự phòng, VSMT và các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; dân số - KHHGĐ; truyền thông - giáo dục sức khỏe; ứng dụng công nghệ thông tin.
t 12 (6).png
( Đại biểu dự hội nghị)
Tại Hội nghị, 100% thành viên Hội đồng thẩm định huyện đều bỏ phiếu thống nhất 15 xã, thị trấn đủ điều kiện đề nghị Hội đồng thẩm định của tỉnh xét công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.
T 2 (6).png
(Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện)
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện ghi nhận biểu dương sự cố gắng của Tổ thẩm định đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị các xã, thị trấn, các trạm Y tế tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng cấp huyện, khẩn trương khắc phục một số hạn chế đã được chỉ ra đảm bảo đạt kết quả cao khi tỉnh kiểm tra thẩm định. Giao Tổ thư ký hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng tỉnh thẩm định công nhận 15 xã, thị trấn (đợt 2) đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030.

Lê Thơ-Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện