Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Thọ Xuân

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị triển khai hoàn thiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí mới, giai đoạn 2021-2025

Đăng lúc: 19/05/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình công tác tháng 5 năm 2023, sáng 19/5, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị triển khai hoàn thiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

H9.png
(  Toàn cảnh hội nghị) 
Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ngành: NN&PTNT, Kinh tế-Hạ tầng, Tài nguyên-Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Văn hoá-Thông tin, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện, BHXH huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Thống kê huyện; Chủ tịch UBND, cán bộ, công chức phụ trách xây dựng NTM các xã: Quảng Phú, Thuận Minh, Xuân Tín, Xuân Minh, Xuân Lập, Phú Xuân, Trường Xuân, Xuân Hồng, Xuân Phong, Xuân Hưng, Thọ Diên, Xuân Phú, Bắc Lương, Xuân Hoà, Thọ Lâm, Thọ Hải, Thọ Xương, Xuân Trường, Xuân Giang, Tây Hồ, Thọ Lập và Xuân Bái.
H12.png
( Đồng chí Lê Thị Dung, Phó trưởng phòng NN&PTNT báo cáo tại hội nghị)

Tại hội nghị, Văn phòng NTM huyện đã báo cáo báo cáo kết quả rà roát tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 và những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của 12 xã NTM và báo cáo kết quả rà soát tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của 10 xã NTM nâng cao.

H4.png

Theo đó, về kết quả rà soát tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025, đối với 12 xã NTM. Qua rà soát có 04 xã gồm: Xuân Minh, Xuân Tín, Trường Xuân và Xuân Lập đạt 18/19 tiêu chí, 56/57 chỉ tiêu; có 03 xã: Xuân Hồng, Xuân Phú, Thọ Diên đạt 17/19 tiêu chí, 54-55/57 chỉ tiêu; 2 xã Phú Xuân và Xuân Hưng đạt 15/19 tiêu chí, 51-54/57 chỉ tiêu; xã Xuân Phong và Quảng Phú đạt 13/19, 47-49/57 chỉ tiêu; xã Thuận Minh đạt 12 tiêu chí, 44/57 chỉ tiêu. 

H5.png

Các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt: Tiêu chí số 2- Giao thông có 5 xã chưa đạt; Tiêu chí số 04- Điện có 2 xã chưa đạt; Tiêu chí số 06- Cơ sở vật chất Văn hóa có 5 xã chưa đạt; Tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại có 2 xã chưa đạt; Tiêu chí số 12- Lao động, có 01 xã chưa đạt; Tiêu chí số 13- Sản xuất và PTKT nông thôn có 04 xã chưa đạt; Tiêu chí số 15-Y tế, có 3 xã chưa đạt; Tiêu chí số 17- Môi trường và ATTP, 12 xã chưa đạt về chỉ tiêu nước sạch tập trung.

H6.png

Về kết quả rà soát tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 đối với 10 xã NTM nâng cao. Qua rà soát xã Xuân Hòa đạt 17/19 tiêu chí, 73/75 chỉ tiêu; có 2 xã Bắc Lương và Tây Hồ đạt 16/19 tiêu chí, 69-71/75 chỉ tiêu; 01 xã Thọ Lập đạt 15/19 tiêu chí, 68/75 chỉ tiêu; đạt 14/19 tiêu chí, 64-68/75 chỉ tiêu có 2 xã Xuân Trường và Thọ Xương; đạt 12/19 tiêu chí, 64/75 chỉ tiêu có 02 xã Xuân Bái và Thọ Hải; đạt 10/19 tiêu chí, 54-57/75 chỉ tiêu có 02 xã Xuân Giang và Thọ Lâm.

H8.png

Các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt,  trong đó tiêu chí số 02- Giao thông có 8 xã chưa đạt; Tiêu chí số 5- Giáo dục có 6 xã chưa đạt; Tiêu chí số 6- Văn hóa có 04 xã chưa đạt; Tiêu chí số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại có 01 xã chưa đạt; Tiêu chí số 8- Thông tin và Truyền thông có 5 xã chưa đạt; Tiêu chí số 12- Lao động, có 02 xã chưa đạt; Tiêu chí số 13- Tổ chức sản xuất và PTKT nông thôn có 8 xã chưa đạt; Tiêu chí số 14- Y tế, có 05 xã chưa đạt; Tiêu chí số 17- Môi trường có 7 xã chưa đạt; Tiêu chí số 18- Chất lượng môi trường sống, có 9 xã chưa đạt.

H13.png

H14.png

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, NTM nâng cao và bàn các giải pháp để tập trung nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao.

H11.png
( Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Việc hoàn thiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 của các xã là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thành mục tiêu huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2024. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị: Đối với các thành viên Tổ công tác, bố trí sắp xếp thời gian làm việc với các xã, thị trấn về các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn các xã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ các tiêu chí, đấu mối báo cáo Sở, ngành liên quan về kiểm tra tiêu chí; thời gian hoàn thành trước 30/9/2023.

H7.png

Đối với các phòng, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với các xã tập trung rà soát các tiêu chí NTM, NTM nâng cao do phòng, ngành phụ trách; đặc biệt là các tiêu chí, chỉ tiêu khó khăn, vướng mắc; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu. Đối với các xã, thị trấn chủ động rà soát các tiêu chí; tiêu chí nào khó khăn cần báo cáo để cùng tháo gỡ, tiêu chí nào được đánh giá đạt  nhưng chưa bền vững cần tiếp tục hoàn thiện. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các tiêu chí. Tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, tổ chức tốt việc thu gom rác thải, nước thải nông thôn. Triển khai cụ thể hoá Kế hoạch số 93 của UBND huyện về xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn xanh, sạch, đẹp trên địa bàn các xã, thị trấn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân phụ trách, tổ chức thực hiện; chủ động đấu mối với các phòng, ngành có liên quan đến các tiêu chí để được hướng dẫn thực hiện hoàn thành hồ sơ tiêu chí theo quy định.

H10.png

Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, báo cáo tiến độ thực hiện về UBND huyện qua Văn phòng NTM huyện. MTTQ và các Tổ chức chính trị-xã hội các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình sản xuất, thực hiện có hiệu quả công tác VSMT và ATTP. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các chỉ tiêu liên quan đến tiêu “chí sáng, xanh, sạch, đẹp”… góp phần cùng toàn huyện xây dựng thành công huyện NTM vào trước năm 2024, phấn đấu đến năm 2025 là một trong ba huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Lê Thơ-Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện