UBMTQ tỉnh Thanh Hóa: Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024

Đăng lúc: 08/06/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 8/6/2024, UBMTQ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

yk.png
Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Văn phòng điều phối NTM huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ, trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 26 xã trong huyện.
yk1.png
Đ/c Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Thọ Xuân

Tại hội nghị, đại diện UBMTTQ tỉnh và huyện Thọ Xuân đã triển khai  kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 với các nội dung, quy trình cụ thể. Công tác thông tin tuyên truyền; Nội dung, hình thức lấy ý kiến; Thời điểm lấy ý kiến và thời gian thực hiện; Quy trình, các bước tiến hành; Công khai kết quả; Quản lý và xử lý phiếu lấy ý kiến.
yk2.png
Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Khẳng định kết quả xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, được nhân dân hài lòng.
yk6.png
Đ/c Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân khẳng định những kết quả nổi bật trong quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao ở huyện Thọ Xuân. Nhấn mạnh việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân là điều kiện quan trọng để đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.
yk5.png
Đ/c Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân
Các đồng chí yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến nhân dân về lý do, sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của việc hoàn thành huyện NTM nâng cao từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Việc lấy ý kiến phải đảm bảo chính xác, khách quan, đúng thời gian, quy trình; phản ánh trung thực ý kiến của người dân.
yk3.png
Tỷ lệ hộ gia đình lấy ý kiến phải đảm bảo quy định, thông qua đó thể hiện sự đồng thuận của người dân góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bèn vững trong quá trình xây dựng NTM nâng cao tại huyện Thọ Xuân.
 
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
  
Các tin khác