Thôn Xuân Vinh, xã Xuân Hưng nỗ lực xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 15/01/2024 (GMT+7)
100%

Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Xuân Hưng, thôn Xuân Vinh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; Là một trong 6 thôn trên địa bàn huyện mới được công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Thôn Xuân Vinh - xã Xuân Hưng hiện có diện tích tự nhiên 78,4ha; 140 hộ, với trên 520 nhân khẩu; Ngành nghề chính của người dân trong thôn là trồng trọt. Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, căn cứ Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi Quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTm kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2022 – 2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của huyện, của xã về xây dựng thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thôn Xuân Vinh, xã Xuân Hưng đã họp, bàn và ban hành Nghị quyết chuyên đề, kiện toàn Ban phát triển xây dựng NTM kiểu mẫu; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; Cấp ủy, chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong việc thực hiện Chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tính chủ động tham gia thực hiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu; Cùng với đó, thôn luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", phong trào "Đoạn đường tự quản", "Ngày chủ nhật xanh", phong trào "5 không 3 sạch",…

Ngoài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, Cấp ủy chi bộ thôn đã tập trung tuyên truyền bà con Nhân dân tích cực lao động sản xuất, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây, con có hiệu quả kinh tế cao thay thế cây trồng, vật nuôi hiệu quả thấp, chú trọng du nhập các loại con giống mới vào chăn nuôi như bò 3 B; Chú trọng xây dựng mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm như mô hình sản xuất lúa 2 vụ/ năm với diện tích 20 ha. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn được chú trọng; các ngành nghề như nghề Mộc, cơ khí, xây dựng phát triển, thu hút hàng trăm lao động có việc làm ổn định. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng như đường giao thông được làm mới, các tuyến đường nội đồng được bê tông hoá, nhiều hộ gia đình xây dựng nhà ở khang trang, các công trình phụ trợ được nâng cấp. Thôn Xuân Vinh cũng đã huy động nhiều nguồn lực tập trung xây dựng thôn NTM kiểu mẫu với tổng kinh phí đã thực hiện 364 triệu đồng, trong đó, Ngân sách nhà nước 60 triệu đồng và 20 tấn xi măng (hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn), hỗ trợ mua thùng đựng rác 50 nghìn đồng/thùng, Nhân dân đóng góp 250 triệu đồng; Ngoài ra còn huy động hàng nghìn ngày công cải tạo vườn tạp, tổng dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, khuôn viên nhà văn hoá và khuôn viên của các hộ gia đình trong thôn.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, hiện trên địa bàn thôn Xuân Vinh, xã Xuân Hưng không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo có khả năng lao động; Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 64,9 triệu đồng. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng đạt 98,45%. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện an toàn của Bộ Công thương đạt 100%. Hệ thống giao thông trong thôn và giao thông nội đồng cứng hoá 100%; trong đó, 100% đường trục chính của thôn được trồng hoa hoặc cây xanh, có hệ thóng điện chiếu sáng. Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, có quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch với diện tích 1.595m², đảm bảo về chỗ ngồi, các trang thiết bị theo quy định, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của Nhân dân trong thôn; Có Khu thể thao thôn phù hợp với quy hoạch, có sân thể thao tổ chức các môn như Cầu Lông, Bóng chuyền hơi, Bóng đá. Thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hoá" 5 năm liên tục theo quy định tại Nghị định số 122 ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Năm 2022, thôn có tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" 3 năm liên tục đạt 95,7%; Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình kiểu mẫu" đạt 78,57%. Công tác VSMT, VSATTP được quan tâm và đạt hiệu quả; Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thôn đều đã ký cam kết và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường; Chất thải, rác thải được thu gom và xử lý theo qui định. Thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự",…

Có thể nói, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện uỷ, UBND huyện và của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã Xuân Hưng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Xuân Vinh đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Từ đó, đã thực sự làm thay đổi toàn diện tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Với những kết quả đã đạt được, thôn Xuân Vinh, xã Xuân Hưng đã được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân ký quyết định công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2023./.

Lê Hải, trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân