Thôn Xuân Lai, xã Xuân Hưng đoàn kết xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 08/01/2024 (GMT+7)
100%

Thôn Xuân Lai - xã Xuân Hưng hiện có 288 hộ, với trên 1.000 nhân khẩu; toàn thôn có diện tích đất tự nhiên 136,18 ha. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Xuân Hưng, thôn Xuân Lai đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

xl.png
Căn cứ Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi Quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2022 – 2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của huyện, của xã về xây dựng thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thôn Xuân Lai, xã Xuân Hưng đã họp, bàn và ban hành Nghị quyết chuyên đề, kiện toàn Ban phát triển xây dựng NTM kiểu mẫu; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; Cấp ủy, chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong việc thực hiện Chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảm bảo nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tính chủ động tham gia thực hiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu; Các phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", phong trào "Đoạn đường tự quản", "Ngày chủ nhật xanh", phong trào "5 không 3 sạch",… được phát động và thực hiện hiệu quả. Cùng với đó, cấp ủy chi bộ thôn đã tuyên truyền bà con Nhân dân tích cực lao động sản xuất, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây có hiệu quả kinh tế cao thay thế cây trồng hiệu quả thấp; Chú trọng xây dựng mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm như mô hình sản xuất lúa 2 vụ/ năm với diện tích 20 ha; Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn được chú trọng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng như đường giao thông được làm mới, các tuyến đường nội đồng được bê tông hoá, nhiều hộ gia đình xây dựng nhà ở khang trang, các công trình phụ trợ được nâng cấp. Thôn Xuân Lai cũng đã huy động nhiều nguồn lực tập trung xây dựng thôn NTM kiểu mẫu với tổng kinh phí đã thực hiện 590 triệu đồng, trong đó, Ngân sách nhà nước 200 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 390 triệu đồng; Ngoài ra còn huy động hàng nghìn ngày công cải tạo vườn tạp, tổng dọn vệ sinh môi trường, khuôn viên của các hộ gia đình trong thôn.
xl1.png
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, hiện trên địa bàn thôn Xuân Lai, xã Xuân Hưng không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo có khả năng lao động; Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 67,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng đạt 100%. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện an toàn của Bộ Công thương đạt 100%. Hệ thống giao thông trong thôn và giao thông nội đồng cứng hoá 100%; trong đó, 100% đường trục chính của thôn được trồng hoa hoặc cây xanh, có hệ thóng điện chiếu sáng. Nhà văn hóa thôn đuwọc xây dựng khang trang, đảm bảo về chỗ ngồi, các trang thiết bị theo quy định, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của Nhân dân trong thôn; Có Khu thể thao thôn phù hợp với quy hoạch, có sân thể thao tổ chức các môn như cầu lông, bòng chuyền hơi, bóng đá. Thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hoá" 5 năm liên tục theo quy định tại Nghị định số 122 ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" 3 năm liên tục đạt 93,4%; Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình kiểu mẫu" đạt 77,08%. Công tác VSMT, VSATTP được quan tâm và đạt hiệu quả; Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó, số hộ đã đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 58,3%. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thôn đều đã ký cam kết và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường; Chất thải, rác thải được thu gom và xử lý theo qui định.  Năm 2022 và năm 2023, thôn đều được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự",…
xl3.png
Có thể nói, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện uỷ, UBND huyện và của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã Xuân Hưng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Xuân Lai đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Từ đó, đã thực sự làm thay đổi toàn diện tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Với những kết quả đã đạt được, thôn Xuân Lai, xã Xuân Hưng đã được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân ký quyết định công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2023./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân