Thôn Hoà Bình, xã Xuân Thiên: Huy động sức dân bổ sung thiết chế, chỉnh trang khuôn viên NVH thôn

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%

Triển khai cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng NTM nâng cao, các địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã linh hoạt trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là việc đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa trong cộng đồng dân cư. Tại thôn Hoà Bình, xã Xuân Thiên, với việc huy động sức dân chỉnh trang, bổ sung các thiết chế, xây dựng Nhà văn hoá, cùng chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao là một minh chứng cho sự chung sức đồng lòng của Nhân dân.

Thôn Hòa Bình, xã Xuân Thiên hiện có 286 hộ, với 1.100 nhân khẩu với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/năm. Thôn có 12 tổ ANXH, 6 tổ chức chính trị xã hội. Chi bộ thôn có 24 đảng viên. 

22.jpg
(Diện mạo thôn Hoà Bình, xã Xuân Thiên)

Nhà văn hóa thôn Hoà Bình trước đây chật hẹp, xuống cấp khiến hoạt mọi hoạt động gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, thôn đã xin chủ trương của xã về việc huy động đóng góp của Nhân dân để tiến hành bổ sung các thiết chế, chỉnh trang khuôn viên NVH.  Sau khi được thông qua, thôn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến và được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện góp công, góp của xây dựng nhà văn hóa.

fdgfdg.jpg
(NVH thôn Hoà Bình được đầu tư xây dựng mới)

Trên cơ sở nguồn xã hội hoá huy động được từ trong Nhân dân với số tiền gần 400 triệu đồng, cùng với nguồn đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, đến nay, NVH thôn Hoà Bình, xã Xuân Thiên đã cơ bản làm xong các hạng mục và bổ sung thiết chế đầy đủ.

hj.jpg

hgh.jpg
(Thôn đã bổ sung đầy đủ các thiết chế VH)

Với diện tích 230 m2, trong khuôn viên nhà văn hoá thôn Hoà Bình đã bổ sung bản đồ quy hoạch, nội quy hoạt động Nhà văn hoá - Khu thể thao, tiêu chuẩn gia đình văn hoá, thôn văn hoá; Lăn sơn, vôi ve tường rào; làm biển cổng, mua sắm bổ sung bàn ghế, loa đài, ti vi, âm ly, lắp mạng Internet, bố trí thùng rác; chỉnh trang, sắp đặt lại hệ thống biển, bảng, giấy khen trong nhà văn hóa…

hhf.jpg

hggh.jpg
(NVH đảm bảo không gian, thiết chế cho sinh hoạt cộng đồng)

Với việc bổ sung thiết chế, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hoá đã tạo ra không gian sinh hoạt văn hoá lành mạnh góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Trần Thành, Năng Tiến - Trung tâm VHTT, TT&DL huyện.